Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
06 grudnia 2022

Test baz EBSCO - (zakończony)

Test baz EBSCO - (zakończony)
Dostęp testowy do baz Applied Science & Technology Source, CINAHL with Full Text, Rehabilitation & Sports Medicine Source oraz SPORTDiscus with Full Text został aktywowany i potrwa do 04 lutego 2023 r.

 

Applied Science & Technology Source

link bezpośredni: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns122845&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=aci
 

obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 800 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, blisko 700 aktywnych pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo, blisko 480 czasopism bez okresu karencji, monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych.

CINAHL with Full Text

link bezpośredni:  https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns122845&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=rzh

baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa i nauk pokrewnych i zawiera pełny tekst ponad 600 czasopism. Baza indeksuje również ponad 5,500 czasopism z dziedziny pielęgniarstwa i nauk pokrewnych i udostępnia ponad 6 milionów rekordów z archiwami od 1981 roku. Baza zawiera kolekcję anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez National League for Nursing i American Nurses' Association. CINAHL with Full Text obejmuje takie dziedziny jak pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną, zdrowie publiczne i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Dodatkowo baza oferuje dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacje z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, materiały audiowizualne i rozdziały książek.

Rehabilitation & Sports Medicine Source

link bezpośredni: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns122845&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=rss

referencyjna baza danych, stworzona na potrzeby pracowników naukowych oraz praktyków w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii. Baza indeksuje ponad 200 czasopism i zapewnia dostęp do ponad 150 pełnotekstowych czasopism poświęconych medycynie sportowej i rehabilitacji. Baza zawiera również 40 pełnotekstowych książek. Tematyka bazy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny sportowej i rehabilitacji, o tematyce obejmującej m.in. ortopedię, fizjologię, odżywianie, ćwiczenia sportowe i terapię.

SportDiscus with Full Text

ink bezpośredni: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns122845&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=s3h

jest najobszerniejszym autorytatywnym źródłem informacji z zakresu sportu i medycyny sportowej i zawiera ponad 650 pełnotekstowych czasopism. Zawartość bazy obejmuje również książki, monografie, rozdziały książek i materiały konferencyjne. Zakres tematyczny bazy obejmuje takie zagadnienia jak specjalności kliniczne, ortopedia, zdrowie fizyczne, edukacja, fizjoterapia, żywienie, studia trenerskie, kinezjologia, wychowanie fizyczne, psychologia w sporcie i inne. SPORTDiscus with Full Text jest nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej.

 

Bazy  w dostępie testowym zostały dodane na platformę EBSCOhost https://search.ebscohost.com/ i są dostępne w ramach sieci ANS lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych (przez serwer proxy). 

Zachęcamy do korzystania z baz do 4 lutego 2023 r. oraz przekazywanie do biblioteki opinii o testowanych bazach.