Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zasady korzystania

Co to są e-źródła?

Biblioteka udostępnia nie tylko zbiory istniejące w postaci fizycznej, jak książki i czasopisma drukowane, mapy czy płyty CD, ale również organizuje dostęp do zasobów wirtualnych: książek i czasopism elektronicznych czy baz danych, które ogólnie nazywamy e-źrodłami.

Na naszej stronie internetowej informujemy o licencjonowanych bazach danych, do których udostępniania prawa nabyła biblioteka oraz o źródłach informacji dostępnych bezpłatnie w Internecie.

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz czytelnicy korzystający z dostępu w Bibliotece Uczelnianej; wykorzystanie materiałów licencjonowanych możliwe jest tylko w celu zaspokajania własnych potrzeb edukacyjnych, poznawczych oraz do prowadzenia działalności badawczej i naukowo-dydaktycznej realizowanej na Uczelni.

Zasoby licencjowanezobacz tutaj...

Materiały zawarte w bazach chronione są prawem autorskim. Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie poniższych Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych

Dozwolone jest:

  • wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych,
  • tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym. Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych.

Zabrania się:

  • masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami,
  • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nieuprawnionym czytelnikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub bezpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy,
  • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich,
  • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych BU do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).