PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Regulaminy i opłaty

Opłaty biblioteczne są pobierane za:

  • wydanie karty bibliotecznej
  • wydanie duplikatu karty bibliotecznej
  • przetrzymanie książek,
  • zagubienie lub zniszczenie zbiorów

Biblioteka nie przyjmuje wpłat gotówkowych


Wszelkich płatności na rzecz biblioteki należy dokonywać na konto ANS w mBanku nr 29114011240000444222001025.

W bibliotece należy okazać papierowe lub elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu.

Regulaminy związane z działalnością BU do pobrania poniżej.

Uwaga: wszystkie regulaminy i dokumenty zachowują ważność po zmianie nazwy Uczelni.

 

Pliki do pobrania