Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Regulaminy i opłaty

Opłaty biblioteczne są pobierane za:

  • wydanie karty bibliotecznej 
  • wydanie duplikatu karty bibliotecznej
  • przetrzymanie książek,
  • zagubienie lub zniszczenie zbiorów

Biblioteka nie przyjmuje wpłat gotówkowych

Wszelkich płatności na rzecz biblioteki należy dokonywać na konto ANS w mBanku nr 29114011240000444222001025.

W bibliotece należy okazać papierowe lub elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu.

W przypadku gdy czytelnik ma nieuregulowane zobowiązania względem biblioteki jego konto czytelnika zostaje ZABLOKOWANE.

 

Regulaminy związane z działalnością BU do pobrania poniżej.

Uwaga: wszystkie regulaminy i dokumenty zachowują ważność po zmianie nazwy Uczelni.

 

Pliki do pobrania