Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Prolongata i zwroty

Co to jest prolongata ?

Prolongata to odłożenie terminu zwrotu wypożyczonych książek na kolejny czas przewidziany w regulaminie dla wypożyczeń dla danej kategorii czytelników. Prolongata oznacza więc w praktyce ponowne wypożyczenie książki, której termin zwrotu prolongujemy.
Uwaga! Kolejny termin zwrotu jest naliczany od dnia dokonania prolongaty, a nie od wymaganego uprzednio terminu zwrotu.

Jak mogę prolongować termin zwrotu wypożyczonych książek?

Prolongatę należy wykonać przed upływem terminu zwrotu książek.
Można to zrobić:

  • samodzielnie - po zalogowaniu się na swoje konto przez multiwyszukiwarkę INTEGRO - do 10 prolongat, nie wcześniej niż 7 dni przed datą zwrotu,
  • osobiście - podczas wizyty w bibliotece,
  • telefonicznie - dzwoniąc do Wypożyczalni na nr 65 525 01 11 lub 525 01 48.

WAŻNE: Prośby wysyłane na adres mailowy biblioteki nie są uznawaną formą prolongaty terminu zwrotu. Jeżeli mail nie dotrze do biblioteki, lub z różnych przyczyn nie zostanie odczytany, czytelnik będzie obciążony opłatą za przetrzymanie książek.

Kiedy nie można prolongować terminu zwrotu?

Jeżeli wypożyczoną przez czytelnika książkę zarezerwuje sobie inny czytelnik. Książki należy wtedy zwrócić do biblioteki w wyznaczonym terminie.

Jak sprawdzić kiedy mija termin wypożyczenia?

Stan konta w Wypożyczalni można na bieżąco sprawdzać po zalogowaniu się przez INTEGRO.
Jeżeli czytelnik potwierdził swój adres e-mail i wyraził zgodę na komunikację mailową z biblioteką, to system automatycznie wysyła na ten adres przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu lub o jego przekroczeniu i rozpoczęciu naliczania opłaty za przetrzymanie .

Co się stanie jeżeli nie zwrócę książek w wyznaczonym terminie?

Za przekroczenie terminu zwrotu pobierane są opłaty w wysokości 0,20 zł od każdej książki za każdy dzień po terminie zwrotu.

Gdzie mogę zwrócić wypożyczone książki?

Książki można zwracać u dyżurnego bibliotekarza w holu, w Wypożyczalni lub przez urządzenie samoobsługowe w holu. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki należy zwrócić u bibliotekarza w Wypożyczalni, który rozliczy opłatę za przetrzymanie.