Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Bezpieczeństwo narodowe

Bazy licencjonowane dostępne w BU

 

Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

IBUK Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.

Bazy darmowe

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Portal GOV.PL -  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/portal-gov-pl

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z całą administracją publiczną. Zawiera materiały informacyjne, prasowe oraz multimedia, a docelowo będzie pełnił również funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej.

Portal Militarno-Historyczny - http://www.militarni.pl/

Portal dla miłośników historii wojskowości i militariów.

Portal Mundurowy - https://portal-mundurowy.pl/

Portal dla służb mundurowych i miłośników wojskowości.

Wojsko Polskie - https://www.wojsko-polskie.pl/

Serwis internetowy Woska Polskiego.

Czasopisma

Wybrane tytuły czasopism on-line z zakresu bezpieczeństwa narodowego

Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem -  http://anteportas.pl

Recenzowane czasopismo naukowe (półrocznik), wydawane przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na łamach „Ante Portas” zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, społecznym, historycznym.

Bezpieczeństwo : Teoria I Praktyka - https://btip.ka.edu.pl/archiwum

Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Czasopismo adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji, zarządzaniem bezpieczeństwem oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XXI wieku.

Bezpieczeństwo Narodowe - https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens

Wydawany przez BBN periodyk zawiera szeroki wybór tekstów poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Kwartalnik poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego. Publikowane artykuły poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Na jego łamach publikują eksperci BBN oraz niezależni autorzy.

Biuletyn Prawny Komendy Głównej Policji - http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/biuletyn-prawny-kgp/4846,dok.html

E-Terroryzm - http://e-terroryzm.pl

miesięcznik  o  bezpieczeństwie i terroryzmie.

Krakowskie Studia Międzynarodowehttps://ksm.ka.edu.pl/roczniki

Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, podejmuje problematykę międzynarodową globalizującego się świata co przekłada się na podejmowane badania i refleksję naukową nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwa

Kultura Bezpieczeństwa - https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Półrocznik naukowy poświęcony tematyce nauk o bezpieczeństwie, wydawany przez Naukowo Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Magazyn Informatyki Śledczej - https://magazyn.mediarecovery.pl

 Autorami artykułów są eksperci IT z obszaru informatyki śledczej, biegli sądowi, czynni prawnicy specjalizujący się w prawnych aspektach nowych technologii oraz praktycy, na co dzień rozwiązujący problemy związane z reakcją na incydenty (incydent response), bezpieczeństwem informacji, przeprowadzający analizy śledcze komputerów, urządzeń mobilnych i sieci.

Policja 997 - https://gazeta.policja.pl

Miesięcznik Komendanta Głownego Policji.

Przegląd Sił Zbrojnych - http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/4702?t=WYDAWNICTWA-SPECJALISTYCZNE

Czasopismo jest  efektem połączenia kwartalników „Przegląd Morski”, „Przegląd Sił Powietrznych” i „Przegląd Wojsk Lądowych”. Na łamach dwumiesięcznika podnoszona jest nie tylko tematyka znana z jego poprzedników, ale także nowe aspekty dotyczące sił zbrojnych w kraju i na świecie.

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego - https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/304,Wybrane-publikacje-Agencji-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego.html

W czasopiśmie są publikowane artykuły napisane na podstawie materiałów jawnych. Ich autorami są zarówno funkcjonariusze ABW, jak i funkcjonariusze innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa.

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego - http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/numery/

Studia Bezpieczeństwa Narodowego - http://sbn.wlo.wat.edu.pl/

W czasopiśmie prezentowane są wyniki badań nad bezpieczeństwem, dotyczące m.in. metodologii badań oraz teorii bezpieczeństwa, organizacji i konfiguracji systemów bezpieczeństwa na poziomie samorządowym, państwa oraz międzynarodowym, , dentyfikacji, analizy i ewaluacji zagrożeń, metod i technik zapobiegania i reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe, edukacji dla bezpieczeństwa, historycznych, filozoficznych i normatywnych aspektów bezpieczeństwa, kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Studia nad Bezpieczeństwem - https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb

Czasopismo Studia nad Bezpieczeństwem jest rocznikiem, które publikuje oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.
Jest to czasopismo Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach zeszytów naukowych

Zabezpieczenia - http://zabezpieczenia.com.pl/artykuly

Czasopismo spełnia funkcję pisma edukacyjno-informacyjnego branży zabezpieczeń. Publikowanie sA artykuły w takich działach, jak SSWiN, Ochrona peryferyjna, dot m.in. telewizji dozorowej, kontroli dostępu, ochrony przeciwpożarowej, osobistej