Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pielęgniarstwo

Bazy licencjonowane dostępne w BU

Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

AHFS Consumer Medication Information (baza licencjonowana EBSCO)- http://search.ebscohost.com

AHFS Consumer Medication Information jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.

IBUK Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

Health Source: Consumer Edition – (baza licencjonowana EBSCO) -  http://search.ebscohost.com 

Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego. 

Health Source : Nursing/Academic Edition – (baza licencjonowana EBSCO) - http://search.ebscohost.com

Baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności   z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów. 

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

MEDLINE (baza licencjonowana EBSCO) -  http://search.ebscohost.com

Baza opracowywana w National Library of Medicine w USA jest największą na świecie bibliograficzną bazą danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, stanowi podstawowe źródło naukowej informacji medycznej. Zawiera ponad 21 milionów rekordów bibliograficznych z ponad 5 tysięcy czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i 80 innych krajach.  Baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i możliwości rozwijania terminów w celu wyszukiwania rekordów z ponad 4 800 czasopism biomedycznych.

Bazy darmowe                                                                                         

Alexander Street Press - https://video.alexanderstreet.com/channel/nursing-assistant-education-in-video

Baza danych Nursing Assistant Education in Video wydawnictwa Alexander Street Press zawiera 40 filmów instruktażowych przeznaczonych dla sanitariuszy. W każdym filmie, wiodący eksperci w tej dziedzinie demonstrują krok po kroku kluczowe procedury oraz zasady postępowania z pacjentami. Nursing Assistant Education in Video umożliwia bliskie zapoznanie się z niuansami tego zawodu przed rozpoczęciem praktyki w środowisku klinicznym.

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Czytelnia Medyczna BORGIS - http://www.czytelniamedyczna.pl

Największa czytelnia artykułów medycznych i okołomedycznych z uznanych w środowisku lekarskim pism medycznych. Darmowy dostęp do spisów treści oraz obszernych fragmentów artykułów ze wszystkich czasopism lub płatny - tygodniowy do całych zasobów.  

Evereth News. Najważniejsze informacje ze świata medycyny - https://everethnews.pl

Evereth News to źródło wiedzy o najnowszych doniesieniach ze świata medycyny. Portal tworzony jest we współpracy z ekspertami różnych specjalności przez dziennikarzy wydawnictwa naukowego Evereth Publishing Sp. z o.o. Treści w serwisie skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką medyczną: lekarzy, studentów medycyny, pielęgniarek, a także pacjentów. 

Geneva Foundation for Medical Education and Research - https://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalTemplate.htm

Genewska Fundacja Edukacji Medycznej i Badań (GFMER) jest organizacją non-profit założoną w 2002 roku. Ogólnymi celami Fundacji jest promocja i rozwój edukacji zdrowotnej i programów badawczych. Witryna GFMER zawiera ogólnodostępne czasopisma medyczne, jak również atlasy, książki, słowniki, przewodniki, organizacje – w układzie dziedzinowym. Artykuły dostępne są w wersjach językowych - angielskiej, niemieckiej, włoskiej, francuskiej  i hiszpańskiej.

Medycyna. Pzwl.pl - http://medycyna.pzwl.pl

Portal Medycyna.pzwl.pl dostarcza lekarzom i innym pracownikom opieki medycznej, studentom oraz wykładowcom najaktualniejszej wiedzy medycznej. Portal informuje o najnowszych wydarzeniach z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, prezentuje publikacje wydawnictwa PZWL, udostępnia bezpłatnie wybrane artykuły.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych - https://nipip.pl/?id=40

Portal Naczelnej  Izby Pielęgniarek i Położnych,  jednostki organizacyjnej samorządu pielęgniarek i położnych. NIPiP reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki i położnych, a jego  portal zawiera informacje dotyczące aktualnych problemów zawodowych, rozporządzenia i komunikaty Ministerstwa Zdrowia oraz  praktyczne porady  (np. filmiki instruktażowe) z zakresu pracy pielegniarek i położnych. 

Nursing (PZWL) - https://www.nursing.com.pl

Portal dla lekarzy i pielęgniarek

Polska Platforma Medyczna - https://ppm.edu.pl/

Polska Platforma Medyczna jest jednym miejscem w internecie, które skupia w sobie cały dorobek naukowy uczelni, które je tworzą (siedem uniwersytetów medycznych: we Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Gdańsku oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi). Znajdują się tam pełne teksty artykułów naukowych, rozdziałów książek, monografii, doktoratów czy nawet dane badawcze. Dodatkowo można będzie tam odnaleźć wspieraną przez sztuczną inteligencję bazę ekspertów z zakresu medycyny, farmacji, nauk o zdrowiu, stomatologii, BHP, ergonomii oraz ochrony zdrowia. Wszystko bezpłatnie, w otwartym dostępie i online (24/7). Warto wiedzieć, że teksty naukowe publikowane są w standardzie WCAG (są dostosowane dla potrzeb osób słabowidzących) oraz spełniają zasady otwartości nauki na unikalnym poziomie 5 gwiazdek (publikowane dane są powiązane z innymi, tak by zapewnić kontekst informacji). Założenia PPM realizują ustawowy obowiązek o otwartym dostępnie do nauki. Bardzo ciekawym modułem PPM są profile naukowców. Zawierają one informacje o ich publikacjach, osiągnięciach (nagrody, wyróżnienia), ale też o udziale w projektach naukowych, promotorstwach czy zdobytych patentach. Naukowiec może w nim na bieżąco przeglądać efekty swojej pracy, czyli np. wskaźniki Impact Factor, punktację MNiSW, h-index, czy cytowania. Dzięki temu uczony przygotowując swój np. wniosek grantowy, czy inną aplikację na potrzeby konkursu, wszystkie dane ma na wyciągnięcie ręki. Całość opracowana jest w języku polskim i angielskim. PPM jest zarejestrowany w organizacji EuroCRIS, co dodatkowo zwiększa jego globalny zasięg.

PSJD. Polish Scientific Journals Database - http://psjd.icm.edu.pl/psjd/

Baza PSJD (Polish Scientific Journals Database) rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Jest ona dopełnieniem baz indeksujących czasopisma naukowe z pozostałych obszarów dziedzinowych w ramach Biblioteki Nauki prowadzonej przez CM UW. Dane bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty artykułów i bibliografia załącznikowa składające się na zasoby bazy PSJD są bezpłatnie i publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników przez internet (otwarty dostęp), zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawie autorskim i Ustawy o ochronie baz danych. 

PubMed - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Angielskojęzyczna interetowa baza danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Zawiera ponad 21 mln cytowań z bazy MEDLINE, książek i czasopism dostępnych online. Opisy mogą zawierać linki do pełnego tekstu w PubMed Central lub na stronie wydawcy oraz adresy stron internetowych związanych z tematem artykułu.

Rynek Zdrowia - https://www.rynekzdrowia.pl/

Portal zawiera bieżące  informacje dotyczące medycyny,  aktualnych przepisów, prawa,  szpitalnictwa oraz zdrowia.  Portal umożliwia dostep  do archiwalnych numerów  Magazynu Rynek Zdrowia.  Informuje ponadto o konferencjach i zjazdach oraz  prezentuje serwisy tematyczne. 

Via Medica. Czasopisma - https://journals.viamedica.pl

Serwis zawiera czasopisma z zakresu różnych dziedzin medycyny, zarówno klinicznej jak i eksperymentalnej.  Jest to 30 specjalistycznych  periodyków naukowych , publikowanych  w całości w języku angielskim i skierowanych  do środowiska międzynarodowego, jak i wydawnictwa typowo edukacyjne dla czytelników w Polsce, szczególnie dla młodych lekarzy w trakcie specjalizacji. Większość czasopism zapewnia nieodpłatny dostęp do swoich zasobów archiwalnych, a część z nich jest w pełni dostępna w trybie Open Access.

 

Czasopisma

Wybrane tytuły czasopism on-line z dziedziny pielęgniarstwa

Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99

Hospicjum To Też Życiehttps://www.fundacjahospicyjna.pl/pl/o-nas/wydawnictwa/nasz-kwartalnik

Innowacje w Pielegniarstwie i Naukach o Zdrowiu -  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.psjd-68755598-0921-46e1-82ba-239ed5562754

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (JPHNMR)  - http://pzpr.eu/index.php/jphnmr

Leczenie Ran - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Leczenie_Ran-153

MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej - https://www.razemzmieniamyswiat.pl/projekty/medi---forum-opieki-dlugoterminowej 

Pielęgniarka Epidemiologicznahttp://pspe.pl/kwartalnik                                        

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursinghttps://www.termedia.pl/Czasopismo/Pielegniarstwo_Chirurgiczne_i_Angiologiczne-50 

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publicznehttp://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/home 

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne - https://apcz.umk.pl/PNIN
 
Pielęgniarstwo Polskiehttp://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl

Pielęgniarstwo Specjalistycznehttps://www.pielegniarstwospecjalistyczne.pl

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - http://pielegniarstwoanestezjologiczne.pl/

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowejhttp://www.ltcn.eu

Pielęgniarstwo XXI wieku (Nursing in the 21st Century) - http://www.piel21w.umlub.pl

Problemy Pielęgniarstwa - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134 

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowiahttp://www.wspolczesnepielegniarstwo.pl/

 

Zobacz też: SERWISY CZASOPISM