Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Unia Europejska

 • EURLex

  baza umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości. Portal jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej. Na stronie dosępne jest codzienne elektroniczne wydania Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 • europa.eu

  oficjalny portal Unii Europejskiej zawierający informacje na temat UE, instytucji europejskich, państw członkowskich i historii integracji europejskiej. Strona zawiera też streszczenia aktów prawnych z wszystkich dziedzin działania UE, linki do instytucji europejskich.

 • Fundusze Europejskie

  portal poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2007-2013 : informacje o funduszach, o termninach konkursów, poradniki, dokumenty.

 • Fundusze Europejskie w Wielkopolsce

  portal informacyjny o funduszach europejsch dostepnych w regionie. Tutaj dowiesz się jak skutecznie uzyskać dofinansowanie na rozwój Swojej działalności. Pomocą i radą w drodze po unijne wsparcie służą konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Znajdź Punkt w swojej okolicy.

 • ngo.pl

  portal organizacji pozarządowych. Zawiera dane statystyczne oraz bazy informacji o instytucjach pozarządowych działających w Polsce i za granicą, poradniki dla organizacji pozarządowych, informacje o funduszach europejskich dostępnych dla tych organizacji.

 • Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej

  portal Sejmu RP. Informuje o debatach i uchwałach Sejmu RP w sprawach Unii Europejskiej, działalności UE i zagadnieniach prawnych.

 • Polska w UE

  portal MSZ o tematyce europejskiej, prezentujący informacje na temat obecności i pozycji Polski w UE oraz historię naszego członkostwa we Wspólnocie.

 • Twoja Europa

  Portal oferuje:informacje na temat przysługujących Ci zgodnie z unijnymi przepisami praw podstawowych,informacje na temat sposobu wdrażania tych praw w poszczególnych krajach (o ile właściwe organy krajowe udostępniły informacje na ten temat),bezpłatny kontakt e-mailowy lub telefoniczny z odpowiednimi służbami UE udzielającymi pomocy i porad bardziej szczegółowych lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb.Informacje w portalu Twoja Europa są przygotowywane przez odpowiednie działy Komisji Europejskiej i uzupełniane o treści udostępnione przez administrację poszczególnych krajów.

 • VET-Bib

  największa kolekcja literatury z zakresu kształcenia zawodowego. Dostęp do ponad 3000 pełnych tekstów dokumentów, ponad 800 tys. opisów bibliograficznych. Baza tworzona przez Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego).