Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Misja

Biblioteka Uczelniana Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, naukowo-technicznych i dydaktycznych. Biblioteka chce również pełnić w środowisku lokalnym funkcję ośrodka upowszechniania nauki i kultury oraz informacji o regionie.

Biblioteka realizuje swą misję poprzez:

  • udział w organizacji pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów ANS
  • współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska uczelnianego i lokalnego przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług,
  • zapewnianie dogodnego dla użytkowników dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów informacyjnych,
  • szkolenie użytkowników zakresie umiejętnego korzystania ze zbiorów biblioteki oraz informacji naukowej,
  • rozwijanie i unowocześnianie usług stosownie do potrzeb Uczelni i środowiska lokalnego,
  • permanentne doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki,
  • nawiązywanie współpracy środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i pozyskiwania zbiorów,
  • promocję i popularyzowanie Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług,
  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych.