Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Fizjoterapia

Bazy licencjonowane dostępne w BU

Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

 Health Source - Consumer Edition (baza licencjonowana EBSCO) - http://search.ebscohost.com

Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

IBUK Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

MEDLINE (baza licenjonowana EBSCO) -  http://search.ebscohost.com

Zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i możliwości rozwijania terminów w celu wyszukiwania rekordów z ponad 4 800 czasopism biomedycznych.

SciVerse Scopus - https://www.scopus.com/home.uri

Jest to największa na świecie abstraktowa baza recenzowanych publikacji oraz wysokiej jakości źródeł dostępnych przez www.

Baza zawiera 46 mln rekordów, 70% wraz z abstraktami, indeksuje prawie 19 500 tytułów pochodzących od  5 000 wydawców z całego świata, obejmuje ponad 4,6 mln artykułów z konferencji, zapewnia 100% indeksowania

Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM.


Bazy darmowe

Artykuły specjalistyczne - https://www.fizjoterapia.pl/doc2665

Artykuły udostępnione w portalu Reha Plus, jednej z największych i najbardziej znanych firm kierująca swoją szeroką ofertę do fizjoterapeutów i lekarzy. Głównymi gałęziami działalności firmy są szkolenia podyplomowe oraz produkcja i dystrybucja sprzętu rehabilitacyjnego do wyposażenia gabinetu, diagnostyki, leczenia i ćwiczeń z pacjentem.

Baza bibliograficzna artykułów z czasopisma Balneologia Polska - http://www.balneologia.lo.pl/bbd/bbd1.html

Baza zawiera streszczenia wszystkich artykulów które ukazały się w Balneologii Polskiej od 1969 roku. 

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Bookshelf - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books     

Baza zapewnia bezpłatny dostęp online do książek i dokumentów z zakresu nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej.

Fizjo.e-Masaz.pl - http://fizjo.e-masaz.pl

Internetowy serwis o fizjoterapii, nowości, porady, artykuły, baza wiedzy, baza fizjoterapeutów.

Fizjoterapiaonline.pl - http://www.fizjoterapiaonline.pl/fizjoterapia-aplikacje

Portal dla fizjoterapeutów.

Medycyna.pzwl.pl - http://medycyna.pzwl.pl/Student/(kierunek)/Fizjoterapia

Portal Medycyna.pzwl.pl chce dostarczać lekarzom i innym pracownikom opieki medycznej, studentom oraz wykładowcom najaktualniejszej wiedzy medycznej. Portal informuje o najnowszych wydarzeniach z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, prezentuje publikacje wydawnictwa PZWL, udostępnia bezpłatnie wybrane artykuły.

Polska Platforma Medyczna - https://ppm.edu.pl/

Polska Platforma Medyczna jest jednym miejscem w internecie, które skupia w sobie cały dorobek naukowy uczelni, które je tworzą (siedem uniwersytetów medycznych: we Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Gdańsku oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi). Znajdują się tam pełne teksty artykułów naukowych, rozdziałów książek, monografii, doktoratów czy nawet dane badawcze. Dodatkowo można będzie tam odnaleźć wspieraną przez sztuczną inteligencję bazę ekspertów z zakresu medycyny, farmacji, nauk o zdrowiu, stomatologii, BHP, ergonomii oraz ochrony zdrowia. Wszystko bezpłatnie, w otwartym dostępie i online (24/7). Warto wiedzieć, że teksty naukowe publikowane są w standardzie WCAG (są dostosowane dla potrzeb osób słabowidzących) oraz spełniają zasady otwartości nauki na unikalnym poziomie 5 gwiazdek (publikowane dane są powiązane z innymi, tak by zapewnić kontekst informacji). Założenia PPM realizują ustawowy obowiązek o otwartym dostępnie do nauki. Bardzo ciekawym modułem PPM są profile naukowców. Zawierają one informacje o ich publikacjach, osiągnięciach (nagrody, wyróżnienia), ale też o udziale w projektach naukowych, promotorstwach czy zdobytych patentach. Naukowiec może w nim na bieżąco przeglądać efekty swojej pracy, czyli np. wskaźniki Impact Factor, punktację MNiSW, h-index, czy cytowania. Dzięki temu uczony przygotowując swój np. wniosek grantowy, czy inną aplikację na potrzeby konkursu, wszystkie dane ma na wyciągnięcie ręki. Całość opracowana jest w języku polskim i angielskim. PPM jest zarejestrowany w organizacji EuroCRIS, co dodatkowo zwiększa jego globalny zasięg.

PSJD-Polish Scientific Journals Database -  http://psjd.icm.edu.pl

Baza PSJD rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

PubMed - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu medycyny i nauk biologicznych. Zapewnia dostęp do artykułów znajdujących się w bazie Medline. Zamieszcza łącza do strony wydawcy czasopisma w którym ukazał się artykuł. Posiada dostęp do PubMed Central, gdzie możliwy jest dostęp do całości artykułu.

Czasopisma naukowe

 Wybrane czasopisma z zakresu fizjoterapii dostępne on-line

Acta Balneologica  dawniej Balneologia Polska - https://actabalneologica.eu

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Balneolog ii i Medycyny Fizykalnej, jedyne czasopismo naukowo-edukacyjne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone medycynie uzdrowiskowej. Kwartalnik ten jest organem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Z małą przerwa ( 2 letnia ) spowodowaną likwidacją Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej wychodzi od 1954. Czasopismo zamieszcza recenzowane prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne z zakresu balneologii, bioklimatologii, medycyny fizykalnej, fizjoterapii, krioterapii, kinezyterapii, presoterapii, rehabilitacji, również recenzje książek, a także informacje z zakresu zagadnień administracyjnych i organizacyjnych uzdrowisk. Zamieszcza ponadto sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach, sympozjach, seminariach, zjazdach oraz artykuły redakcyjne.

Acta Neuropsychologica - https://actaneuropsychologica.com

Recenzowany kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, w języku angielskim.

Czytelnia Medyczna BORGIS - http://www.czytelniamedyczna.pl

Największa czytelnia artykułów medycznych i okołomedycznych z uznanych w środowisku lekarskim pism medycznych. Darmowy dostęp do spisów treści oraz obszernych fragmentów artykułów ze wszystkich czasopism lub płatny - tygodniowy do całych zasobów.

Fizjoterapia Polska - http://fizjoterapiapolska.pl

recenzowany kwartalnik naukowy z zakresu  rehabilitacji medycznej. Czasopismo punktowane przez MNiSW. Dostępne streszczenia i wybrane artykuły.

Głos Fizjoterapeuty - https://glosfizjoterapeuty.pl

Miesięcznik wydawany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, który prezentuje działania KIF, opisuje najważniejsze wydarzenia w świecie polskiej fizjoterapii, wiodące trendy, ciekawostki z kraju i zagranicy. Prezentuje także sylwetki pasjonatów, fizjoterapeutów z ciekawym życiorysem lub osiągnięciami, publikuje prace naukowe, nie stroniąc od felietonów czy rozrywki z fizjoterapią „w tle”.

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - http://www.monz.pl

Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym od biomedycznych aspektów zdrowia i choroby po technologie medyczne. Jest kwartalnikiem o 50 letniej tradycji wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Stanowi on kontynuację wydawanej od 1966 „Medycyny Wiejskiej”, a w latach 1994-2010 "Medycyny Ogólnej". Pismo znajduje się na liście czasopism MNiSW, aktualnie posiada 20 pkt. według rankingu z 2019 roku.

Medycyna Sportowa - https://medycynasportowa.edu.pl

Recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, jak również prace przeglądowe i poglądowe oraz prace kazuistyczne (opis przypadków) związane z szeroko pojętą, interdyscyplinarną specjalnością, jaką jest medycyna sportowa. W Radzie Naukowej zasiadają specjaliści z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalności medyczne, co gwarantuje wysoki poziom prac naukowych. 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja - https://ortopedia.com.pl

Jest pierwszym i jedynym w Polsce periodykiem naukowym łączącym tematy dyscyplin medycznych określonych w tytule. Ortopedia i rehabilitacja, to dwie odrębne specjalności, ale ściśle ze sobą powiązane. I chociaż wszyscy zainteresowani zdają sobie sprawę z faktu, że to powiązanie wynika z konieczności ścisłej współpracy w procesie leczenia większości chorób narządów ruchu, to obowiązujące kanony postępowania terapeutycznego w praktyce nie zawsze są spójne.

Physiotherapy Review - https://physiotherapy.review

wcześniej Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Powyższy cel realizowany jest poprzez publikację oryginalnych prac eksperymentalnych, kazuistycznych, recenzji, prac poglądowych, przeglądów badań i literatury, w tym przeglądów systematycznych oraz metaanaliz – przedstawiających wyniki badań naukowych obejmujących wszystkie dziedziny fizjoterapii. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy o najlepszych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie. Artykuły w tym czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie (OA).

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja – https://www.praktycznafizjoterapia.pl

Nowoczesne źródło wiedzy z zakresu diagnostyki i terapii dysfunkcji. Omawiane na łamach magazynu schorzenia poparte są przypadkami z najlepszych gabinetów. Autorami artykułów są cenieni praktycy z Polski i z zagranicy. Bezpłatnie dostępne są wybrane artykuły.

 

 

Zobacz też: SERWISY CZASOPISM