Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Korzystanie na miejscu

Gdzie można korzystać ze zbiorów na miejscu?

W bibliotece nie ma wydzielonej czytelni. W STREFIE WOLNEGO DOSTĘPU  znajdują się miejsca dla czytelników - stoliki, kanapy, wygodne pufy, gdzie można korzystać ze zbiorów. Wybrane do korzystania na miejscu materiały pokaż bibliotekarzowi celem rejestracji UDOSTĘPNIENIA.  Po skorzystaniu oddaj książki bibliotekarzowi.

Z jakich zbiorów można korzystać na miejscu?

W STREFIE WOLNEGO DOSTĘPU  można korzystać na miejscu z całego dostępnego księgozbioru.

Niektóre materiały nie mogą być wypożyczane - w multiwyszukiwarce INTEGRO to Dokumenty przeznaczone do udostępnienia na miejscu o położeniu C lub M.

Materiały o położeniu C stoją na regałach w STREFIE WOLNEGO DOSTĘPU obok książek przeznaczonych do wypożyczania i są oznaczone ZIELONYM PASKIEM na okladce. Egzamplarz z ZIELONYM PASKIEM nie może być wypożyczany.  

Zbiory o położeniu M znajdują sie w magazynie i są udostępniane po wcześniejszym zamówieniu - np. przez INTEGRO.

Na miejscu w bibliotece można: 

 • korzystać z księgozbioru , czasopism, kartografii, ikonografii i nut,
 • korzystać z bazy prac dyplomowych i zamówionych prac,
 • w celach dydaktyczno-naukowych skorzystać z Internetu,
 • uzyskać dostęp do wydawnictw multimedialnych, baz danych, czasopism elektronicznych,
 • skorzystać ze skanera, drukarki (usługa płatna),
 • skorzystać z pakietu Microsoft Office,
 • zapisywać dane na własnych nośnikach,
 • zamówić książkę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
 • skorzystać z terminala Cyfrowej Wyżyczalni Międzybibliotecznej ACADEMICA

Zasady korzystania na miejscu

 1. Czytelnik pozostawia w szafkach na parterze wierzchnie okrycia, teczki, torebki itp. Uwaga: Biblioteka nie odpowiada za pozostawione przez czytelników w szafkach wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty.
 2. Po wejściu do Strefy Wolnego Dostępu czytelnik okazuje bibliotekarzowi kartę biblioteczną/ legitymację celem rejestracji odwiedzin.
 3. Czytelnik sam lub z pomocą dyżurującego bibliotekarza znajduje interesujące go materiały na półkach.
 4. Materiały, z których korzysta się na miejscu należy przekazać bibliotekarzowi celem rejestracji UDOSTĘPNIENIA.
 5. Wykorzystane materiały czytelnik oddaje bibliotekarzowi.
 6. Wykonywanie kserokopii ze zbiorów czytelni jest możliwe za pomocą samoobsługowych kserokopiarek znajdujących się w Bibliotece na parterze oraz na I piętrze, po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
 7. Zasoby elektroniczne muszą być wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w licencjach.
 8. Odpowiedzialność za uszkodzenia komputera, skanera i oprogramowania powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania ponosi czytelnik.
 9. Materiały znajdujące się w magazynie podaje bibliotekarz po uprzednim zamówieniu; termin realizacji zamówienia wynosi 1 dzień.
 10. Dzieła dostarczone z magazynu mogą być na życzenie czytelnika zarezerwowane; materiały niewykorzystane w ciągu trzech dni odsyła się do magazynu; dzieł znajdujących się w wolnym dostępie rezerwować nie można.
 11. Prosimy o zachowanie ciszy oraz wyłączenie telefonów komórkowych.
 12. W Strefie Wolnego Dostępu obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 13. Na I piętrze zlokalizowany jest automat z napojami i miejsca do konsumpcji.