Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Skan na e-mail

 

 

Na zamówienie czytelnika wysłane na e-mail czytelnia@ansleszno.pl wykonamy skan wybranych stron książki lub artykułu.

Z usługi mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy są pracownikami lub studentami ANS w Lesznie

Zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: czytelnia@ansleszno.pl podając:

·   dane czytelnika: imię i nazwisko, status (pracownik, student ANS w Lesznie), kierunek studiów / nazwa studiów podyplomowych, numer karty bibliotecznej

·   informacje o zamawianych materiałach:

książka: sygnatura w zbiorach biblioteki / autor / tytuł / zakres stron;
artykuł w czasopiśmie: tytuł czasopisma/ rocznik / numer / nazwisko pierwszego autora / tytuł artykułu /zakres stron
Jednorazowo można zamówić maksymalnie do 30 stron (fragmentu książki i artykułu z czasopisma).

Zamówienia realizowane będą w kolejności wpływu. Ze względu na ich liczbę, czas oczekiwania na realizację może być wydłużony. Każde z zamówień będzie poddane sprawdzeniu dostępności materiałów online oraz weryfikacji uprawnień zamawiającego.

Usługa nie obejmuje skanowania:

·   całych książek,

·   materiałów wydanych przed 1945 rokiem,

·   zbiorów specjalnych (w tym prac dyplomowych),

Biblioteka ma prawo odmówić wykonania skanów materiałów znajdujących się w złym stanie technicznym.

Z przesłanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz dydaktycznego (art. 27 Ustawy).

Biblioteka Uczelniana ANS w Lesznie nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.

Korzystanie z usługi skanowania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna dla użytkowników Biblioteki Uczelnianej ANS w Lesznie dotycząca danych osobowych: https://biblioteka.ansleszno.pl/RODO,61571.html