Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Szkolenia użytkowników

Szkolenie biblioteczne dla studentów 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich studentów I roku niezależnie od rodzaju i trybu studiów.

Szkolenie obejmuje 2 godziny wykładu i organizowane jest dla grup studentów z poszczególnych kierunków. Terminy szkolenia ustala Instytut. Jeżeli student nie mógł uczestniczyć w szkoleniu ze swoją grupą może wziąć udział w szkoleniu dla innego kierunku.

Z odbycia szkolenia mogą być zwolnienii studenci, którzy w ciągu ostatnich 2 lat akademickich uzyskali zaliczenie ze szkolenia bibliotecznego w ramach studiów na naszej Uczelni.

Jeżeli studenci odbyli szkolenie dawniej niż 2 lata akademickie, warunkiem uznania i przepisania zaliczenia ze szkolenia jest posiadanie AKTYWNEGO KONTA CZYTELNIKA w naszej bibliotece.

Prośbę o zaliczenie zajęć na tej podstawie  oraz w sprawie  odbycia szkolenia po wyznaczonych terminach wykładów dla grup należy kierować na mail: biblioteka@ansleszno.pl

 

Inne szkolenia

na prośbę wykładowców lub grupy studentów biblioteka może zorganizować szkolenia praktyczne dotyczące:

  • obsługi konta czytelnika i wyszukiwania w multiwyszukiwarce INTEGRO
  • wyszukiwania w bazach Wirtualnej Biblioteki Nauki 
  • korzystania z naukowych zasobów dostępnych w Internecie
  • tworzenia przypisów i bibliografii

W sprawie organizacji szkolenia dla grupy prosimy o kontakt na mail: biblioteka@ansleszno.pl