Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje ogólne

Biblioteka gromadzi wydawnictwa zwarte, zbiory specjalne (kartografię, ikonografię, dokumenty elektroniczne, dokumenty dźwiękowe,  filmy, nuty, normy, wydawnictwa ciągłe (czasopisma, wydawnictwa seryjne itp.) oraz prace dyplomowe studentów ANS (dawniej PWSZ) im. J.A. Komeńskiego w Lesznie.

Profil gromadzonych zbiorów, z uwagi na różnorodność kierunków kształcenia w ANS, jest uniwersalny, ze szczególnym naciskiem na geografię, ekonomię, językoznawstwo, muzykę, medycynę, pedagogikę, psychologię,  socjologię, sport, technikę. Zgromadzono też, szczególnie dzięki darom, bogaty księgozbiór  z zakresu historii oraz  wiedzy o regionie. Biblioteka  systematycznie zasila również niewielki zasób książek z literatury pięknej.

Biblioteka kupuje i udostępnia również zasoby wirtualne, które opisano na stronie Zasoby on-line

Stan zbiorów na 31.12.2021 r. ( w jednostkach inwentarzowych)

 

książki 58693
kartografia 313
ikonografia 223
druki muzyczne 372
normy 57
materiały audiowizualne 1221
zbiory elektroniczne 571
Razem 61450