Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informatyka

Bazy licencjonowane dostępne w BU

 

Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

 IBUK libra - https://libra.ibuk.pl/

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy). 

Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl/

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM.

 

Bazy darmowe

Agregator CEON - http://agregator.ceon.pl/

Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych dokumentów i repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie.

arXiv - https://arxiv.org/

To bezpłatna usługa dystrybucji i ogólnodostępne archiwum dla 1 679 507 artykułów naukowych z dziedziny fizyki, matematyki, informatyki, biologii ilościowej, finansów ilościowych, statystyki, elektrotechniki i nauki o systemach oraz ekonomii.

BazTech -  http://baztech.icm.edu.pl/

bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań, obecnie 62% stanowią czasopisma pełnotekstowe.

BazTol - http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol_czytelnik/baztol

Dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami technicznymi. Baza rejestruje wiele typów zasobów internetowych m.in. bazy danych, dane statystyczne, czasopisma i książki, blogi, słowniki, witryny internetowe.

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Biblioteki cyfrowe politechnik:

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Gdańskiej - https://pbc.gda.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej - http://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra/pubindex?startstr=K&dirids=6

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej- http://www.bc.pollub.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej - http://cybra.lodz.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej - https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej -https://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej - https://www.dbc.wroc.pl/dlibra

Elektroda - https://www.elektroda.pl/

fora dyskusyjne z zakresu elektryki i zabezpieczenia, newsy i przydatne linki

MIT OpenCourseWare - https://ocw.mit.edu/index.htm

materiały szkoleniowe Massachusetts Institute of Technology MIT z różnych dziedzin techniki w wolnym dostępie.

IntechOpen - https://www.intechopen.com/

pełnotekstowa baza czasopism i książek z nauk technicznych  publikowanych w modelu Open Access

OSTI.GOV - www.osti.gov

is the primary search tool for DOE science, technology, and engineering research and development results and the organizational hub for information about the DOE Office of Scientific and Technical Information. 

Platforma edukacyjna do nauczania informatyki - http://osilek.mimuw.edu.pl/

Materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych . Informatyka - konsorcjum 4 uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej. Zgromadzone materiały umożliwiają przeprowadzenie pełnych studiów zarówno I, jak i II stopnia.

Portal Urzędu Patentowego RP -  https://uprp.gov.pl/pl

zawiera informacje o przedmiocie ochrony patentowej, publikacje UP, aktualności,e-wyszukiwarkę patentów, e-rejestry oraz linki do baz miedzynarodowych.

Wirtualna Biblioteka Inżyniera - http://www.wbi.budmedia.pl/

Udostępniania nieodpłatnie opracowania, referaty i inne publikacje przekazane nieodpłatnie przez ich Autorów całemu środowisku inżynierskiemu w formie elektronicznej. Gromadzi głównie publikacje z zakresu budownictwa - od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa.

Czasopisma

wybrane tytuły czasopism on-line 

Computer Reseller News Polska - http://www.crn.pl/
Bezpłatny dwutygodnik dla firm komputerowych; informacje z rynku IT.

Computer Sciencehttp://dx.doi.org/10.7494/csci

a quarterly published by the AGH University of Science and Technology, Krakow Poland. The first issue of the Journal was published in 1999.

e-Informatica Software Engineering Journal (EISEJ)https://www.e-informatyka.pl/index.php/einformatica/

Czasopismo wydawane jest przez Politechnikę Wrocławską pod patronatem Sekcji Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Dotyczy zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących rozwoju systemów oprogramowania. Baza skupia  się na eksperymentach z wykorzystaniem analiz statystycznych i metaanaliz, a także analizy danych w inżynierii oprogramowania.

Gazeta IThttp://www.gazeta-it.pl/
Miesięcznik poświęcony technologiom informatycznym, etyce komputerowej oraz edukacji komputerowej.

IDG Poland S.A.http://www.idg.pl/
Informacje na temat komputerów, oprogramowania, internetu, sieci komputerowych, urządzeń peryferyjnych i podzespołów komputerowych, gier i multimediów, elektroniki użytkowej.

Informatyka Ekonomiczna - http://businessinformatics.ue.wroc.pl/

czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  zawiera szeroki wybór artykułów naukowych prezentujących poglądy oraz przemyślenia autorów, wynikające z doświadczeń związanych z tworzeniem, doskonaleniem oraz stosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w organizacjach.

Studia i Materiały Informatyki Stosowanejhttp://www.simis.ukw.edu.pl/

periodyk wydawany na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Studia z Automatyki i Informatyki (SAIT, Studies in Automation and Information Technology) - http://sait.cie.put.poznan.pl/

is a scientific peer-reviewed journal published annually by Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences (Section of Engineering Sciences, Automation and Information Technology Commitee) in co-operation with the Institute of Control, Robotics and Information Engineering (Faculty of Electrical Engineering) of Poznan University of Technology.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej - https://weii.tu.koszalin.pl/nauka/zeszyty-naukowe

Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki - http://zeszyty-naukowe.wwsi.edu.pl/

ogólnodostępne recenzowane czasopismo, wydawane przez Warszawską Szkołę Informatyki dwa razy do roku. W Zeszytach publikowane są artykuły poświęcone informatyce, zarówno w jej aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, obejmujące wszystkie specjalności informatyki.