Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Filologia

Bazy licencjonowane dostępne w BU

Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

IBUK-Libra - https://libra.ibuk.pl/

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

 Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl/

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.

Książki elektroniczne w WBN - kolekcja Education&Language - https://wbn.icm.edu.pl/e-ksiazki/

wyszukiwarka e-książek dostępnych w ramach licencji krajowej WBN wydawców: Elsevier, Springer i Willey.

Bazy darmowe

Czasopisma humanistyczne (BazHum)- https://www.ciniba.edu.pl/zrodla-elektroniczne-przeglad/15-bazy-danych/1441-czasopisma-humanistyczne

Pełnotekstowa baza ok. 200 polskich czasopism naukowych z nauk humanistycznych i społecznych.

 Biblioteca Digital Hispanica - http://www.bne.es/en/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/

Servicio de Información y Documentación especializado en educación, ciencia, tecnología, sociedad e innovación (CTS+I), y cultura en Iberoamérica. Integra todos los servicios de búsqueda y recuperación de información bibliográfica en soporte papel y en formato electrónico.

Ebiblioteca - https://ebiblioteca.org/

Wirtualna biblioteka oferuje dostęp do książek w jęz. hiszpańskim oraz linki do bibliotek cyfrowych.

Libros-Gratis.com - http://findresultsonline.com/?dn=libros-gratis.com&rg=&_slsen=1

Wirtualna biblioteka, w której znajdziesz książki uznanych i uniwersalnych autorów w szerokim zakresie gatunków literackich, od literatury klasycznej, narracyjnej, lirycznej, dramatycznej, greckiej do podręczników technicznych, inżynierii, informatyki i nauk przyrodniczych.

OpenLearn - free courses - https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue

The Open University is a world leader in open and distance learning. All OpenLearn courses are free to study. We offer nearly 1000 free courses across 8 different subject areas e.g. English Language, Literature, Creative Writing. Our courses are available to start right away.

ORE - Open-Access Research in English Language Teaching - https://openaccessresearchinenglishlanguageteaching.wordpress.com/

ORE offers a guide to currently published peer-reviewed ELT research journals from around the world that uphold sound ethical practices of online academic publishing and provide free online access to all of their content

Persée – https://www.persee.fr/

cyfrowa biblioteka o otwartym dostępie, głównie francuskojęzycznych czasopism naukowych, utworzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji. Witryna została uruchomiona w 2005 r.. Dostępny po francusku i angielsku.

Polska Bibliografia Literacka - http://pbl.ibl.poznan.pl/index.php

informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Zgromadzone w bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.

Czasopisma

Białostockie Studia Literaturoznawcze - http://bsl.uwb.edu.pl/

półrocznik wydawanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Czasopismo zostało zaprojektowane jako otwarte forum dyskusyjne, służące prezentacji prac z zakresu szeroko pojętej wiedzy o literaturze: historii i teorii literatury, metodologii badań literackich, komparatystyki i kry- tyki literackiej.

Crossroads - A Journal of English Studies - http://www.crossroads.uwb.edu.pl/

Crossroads is an open-access, peer-reviewed electronic quarterly for research in the broad areas of English language, linguistics and Anglophone literature, published by the University of Białystok (Poland).

English Language Teaching (ELT) - https://academic.oup.com/eltj

English Language Teaching (ELT) is a double-blind peer-reviewed international journal dedicated to promoting scholarly exchange among teachers and researchers in the field of English Language Teaching. The journal is published monthly in both print and online versions. The scope of ELT includes the following fields: theory and practice in English language teaching and learning, teaching English as a second or foreign language, English language teachers’ training and education.

LINGUODIDACTICA -  https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/wydawnictwa/

Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z wybranymi problemami językoznawczymi i z nauczaniem języków obcych. W czasopiśmie publikowane są zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny.

New Horizons in English Studies - https://journals.umcs.pl/nh

publishes research in English-language literatures, linguistics, and cultural studies. It welcomes submissions from undergraduates, graduates, and doctoral students, as well as professionals in the relevant fields. The readership includes students at all levels of education, teachers, academics, and anyone interested in recent developments in research on the English language in a variety of contexts.

Rocznik Kognitywistyczny - https://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/

recenzowane czasopismo ukazujące się w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu. Rocznik Kognitywistyczny zawiera artykuły z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia poznawcza, neuropsychologia, neuronauka. Publikowane są oryginalne artykuły zarówno empiryczne, jak i teoretyczne.

Teaching English with Technology (TEwT) - https://www.tewtjournal.org/

a double-blind, peer-reviewed journal that seeks to disseminate cutting-edge work focused mainly on the use of technology in TESOL (Teaching English To Speakers of Other Languages).

Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy – https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/Tek

czasopismo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, recenzowane, naukowe pismo studenckie, poświęcone problematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej, folklorystycznej oraz lingwistycznej. 

Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego - https://www.ejournals.eu/ZG/

artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.