Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pedagogika

Bazy licencjonowane dostępne w BU

Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

ERIC (Educational Resource Information Center) (baza licencjonowana EBSCO) - http://web.b.ebscohost.com/

Zawiera ponad 1300 rekordów oraz odsyłacze do ponad 317 000 pełnotekstowych dokumentów sięgających roku 1966. 

IBUK Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

Teacher Reference Center (baza licencjonowana EBSCO) - http://web.b.ebscohost.com/

Baza Teacher Reference Center udostępnia indeksy i abstrakty dla 280 najpopularniejszych czasopism i periodyków dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom. 

Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji. 

Bazy darmowe 

Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) — http://cejsh.icm.edu.pl

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych, zamieszcza artykuły naukowe dotyczące nauk społecznych, które ukazały się w czasopismach polskich, słowackich, czeskich, węgierskich.

BazHum — http://bazhum.pl

Pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. W bazie bibliograficznej znajduje się obecnie prawie 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów, a w bazie pełnotekstowej ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów.

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

CEJSH - http://cejsh.icm.edu.pl/

Baza udostepnia w sposób otwarty czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych z krajów środkowoeuropejskich.  Wraz z innymi bazami wchodzi w skład Biblioteki Nauki, ktora jest przeszukiwana przez INTEGRO.

CEON Agregator – http://agregator.ceon.pl

Umożliwia równoczesne przeszukiwanie wielu repozytoriów polskich uczelni wyższych, gdzie zamieszczane są pełne teksty prac naukowych: artykułów z czasopism, książek, materiałów konferencyjnych, rozpraw doktorskich

Interkl@sa - http://www.interklasa.pl/portal

 Największy w Polsce niekomercyjny portal edukacyjny przeznaczony dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W portalu znaleźć można między innymi aktualne informacje, multimedialne pomoce naukowe, animacje edukacyjne, testy egzaminacyjne i porady, serwisy tematyczne, materiały filmowe, setki scenariuszy lekcji i prezentacji dydaktycznych. Do dyspozycji użytkowników oddano m.in. następujące narzędzia: poczta, wirtualna klasa (narzędzie wspomagające nauczanie na odległość), czat, forum, interaktywna mapa szkół, możliwość publikacji stron szkolnych i nauczycielskich na serwerze Interklasa.pl, blogi, biuletyn elektroniczny.

OpenStax - https://openstax.pl/podreczniki

Baza zawiera podręczniki akademickie dostepne jako otwarte zasoby edukacyjne. Korzystać może z nich każdy, bez opłat i konieczności logowania się. Książki OpenStax zostały wydane na otwartej licencji CC BY 4.0, która umożliwia darmowe pobieranie, kopiowanie oraz modyfikowanie kopii. W puli kilkunastu wydanych podręczników są dwie publikacje w języku polskim: Psychologia oraz Fizyka dla szkół wyższych T.1-3.

ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji - https://www.ore.edu.pl

Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W serwisie publikowane są w wolnym dostępie materialy dot. kształcenia i wychowania.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa - http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

Oferuje dostęp do pełnych tekstów materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Tworzona jest przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie.Obejmuje już ponad 2400 tytułów: monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece).

Pedagog – https://aleph.uni.opole.pl

Baza bibliograficzna, zawierająca informacje o książkach i artykułach z zakresu nauk o wychowaniu. Serwis jest tworzony i administrowany przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.

Portal Nauczycieli Przedszkola- https://nauczycieleprzedszkola.pl/news.php

Portal zawiera informacje, materiały dydaktyczne, publikacje przydatne nauczycielom przedszkola.

VET-Bib Bibliographic Database - https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/vet-bib

Baza danych bibliograficznych dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego. Zawiera ona ponad 85 000 odniesień do publikacji co czyni ją największą europejską bazą VET (ang. VocationalEducation and Training w tłumaczeniu na j. polski: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe). Zbiory bazy dostępne są we wszystkich 23 oficjalnych językach UE. W VET-Bib znajdują się informacje o zasięgu europejskim, międzynarodowym i krajowym (wszystkie Kraje Członkowskie UE, Islandia, Norwegia i kraje kandydujące). Baza VET-Bib prowadzona jest przez Cedefop.

WikiEduLinki - http://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Zestawienie linków do zasobów edukacyjnych internetu opracowywane przez nauczycieli bibliotekarzy 25 bibliotek pedagogicznych. Możliwość wyszukiwania wg haseł.

Wychowanie Przedszkolne –https://www.wychowanieprzedszkolne.pl

Serwis edukacyjny związany z szeroko rozumianą tematyką przedszkolną. Oferuje dostęp do szerokiej i zróżnicowanej tematycznie bazy materiałów przydatnych w codziennej pracy pedagogicznej. W ramach serwisu działa forum dyskusyjne umożliwiające wymianę wzajemnych doświadczeń.

Czasopisma

Wybrane czasopisma dostępne on-line z dziedziny pedagogiki

 

AKME. Interaktywny Kwartalnik Metodyczno-Edukacyjny-http://www.metis.pl/content/view/1762/1/

Czasopismo dla nauczycieli wydawane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Biblioteka i Edukacja - http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/

Elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Biblioteka Współczesnej Myli Pedagogicznej - http://www.bwmp.up.krakow.pl/

Periodyk naukowy. Powstał w atmosferze dyskusji nad dorobkiem pedagogicznych „szkoły twórczej” Henryka Rowida. Prezentuje najnowsze badania w zakresie pedagogiki. Wydawcą jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Biuletyn Historii Wychowania- https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw

Biuletyn Historii Wychowania jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu. Redakcja związana jest z Zakładem Historii Wychowania UAM, zaś aktualnym współwydawcą czasopisma jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Dyskurs Pedagogiczny - http://e-biblioteka.pwste.edu.pl

Czasopismo wydawane przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce - https://czasopisma.ignatianum.edu.pl

Kwartalnik podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wydawcą jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

Konteksty Pedagogiczne - http://www.kontekstypedagogiczne.pl

Konteksty Pedagogiczne to czasopismo naukowe afiliowane na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Półrocznik.

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja - http://pressto.amu.edu.pl

W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu nauk społecznych i humanistycznych jak np. socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa, historii sztuki, antropologii, językoznawstwa itp. Ma ono zasięg międzynarodowy i ukazuje się w formie półrocznika. 

Kultura i Edukacja - http://www.kultura-i-edukacja.pl

Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię i antropologię.

Kultura i Wychowanie - http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/99/

Czasopismo naukowe wydawane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Kwartalnik Edukacyjny - http://ke.pcen.pl

Czasopismo naukowe wydawane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Kwartalnik Pedagogiczny - https://kwartalnikpedagogiczny.pl

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Publikowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego.

Nauczyciel i Szkoła - https://czasopisma.ignatianum.edu.pl

Kwartalnik, recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie. Problematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem nauczania i uczenia się w odniesieniu do różnorodnych aspektów życia nauczyciela i ucznia.

Nowa Szkoła -http://bc.zcdn.edu.pl:8080/dlibra

Jedno z najważniejszych czasopism dotyczących nauczania oraz wychowania w szkole.  Miesięcznik porusza tematy związane z edukacją, zawiera artykuły dotyczące awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zarządzania szkołą, ścieżek edukacyjnych, oświaty za granicą, edukacji medialnej, a także zagadnienia społeczno-polityczne takie, jak : globalizacja, bezrobocie, demokracja, problemy rodziny – przemoc, uzależnienia, wszelkie patologie. 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl

Czasopismo Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna wydawane jest przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w formie półrocznika. Celem czasopisma jest umożliwianie i pobudzanie dyskusji na poziomie akademickim wokół najważniejszych dla współczesności problemów wychowania  na poziomie przedszkola i edukacji w klasach I-III oraz umożliwienie międzynarodowej dyskusji na temat miejsca pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w wielorakich kierunkach i tendencjach polskiej, europejskiej oraz światowej pedagogiki.

Pedagogika Rodziny - http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl

W kwartalniku są publikowane artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Zachęcamy badaczy rodziny do publikacji swoich przemyśleń, rezultatów badawczych oraz teoretycznych analiz z obszaru pedagogiki rodziny.

Pedagogika Społeczna - http://pedagogikaspoleczna.com

Jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.: teoria, metodologia oraz dzieje pedagogiki społecznej w Polsce i na świecie, środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych, wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych i in.

Perspektywy Kultury - http://czasopisma.ignatianum.edu.pl

Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Kwartalnik poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa, pismo recenzowane.

Podstawy Edukacji - http://podstawyedukacji.ajd.czest.pl/

Czasopismo Podstawy Edukacji to rocznik myśli społeczno-pedagogicznej, który w każdej kolejnej edycji przyjmuje podtytuł będący intelektualną klamrą scalającą tom. Wydawany od 2008 roku - do 2014 roku staraniem Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od 2015 roku jako periodyk pod szyldem Wydawnictwa Naukowego im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, a od 1 października 2018 roku pod szyldem Wydawnictwa Naukowego im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Problemy Współczesnej Pedagogiki - http://www.mwse.edu.pl/pwp

Czasopismo, którego wydawcą jest  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ukazuje się od 2015 r. Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie odzwierciedlają przede wszystkim zainteresowania badawcze pracowników Katedry Nauk o Wychowaniu MWSE.

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja - http://yadda.icm.edu.pl

Wydawane przez IPSiR UW zostało wpisane do European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). ERIH PLUS jest to prestiżowy indeks czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Przegląd Edukacyjny - http://www.wodn.lodz.pl

To pierwsze po wojnie pismo nauczycieli łódzkich. Wychodzi nieprzerwanie od 1994 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Nawiązuje do chlubnych tradycji „ czasopism pedagogicznych wychodzących w Łodzi w latach międzywojennych.  

Przegląd Pedagogiczny - http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/

Czasopismo, wydawane staraniem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pomyślane zostało jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego przez polskich (i nie tylko) pedagogów. 

Rocznik Pedagogiczny - https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp

Czasopismo naukowe wydawane przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.

Ruch Pedagogiczny - http://rp.edu.pl/

Polskie czasopismo naukowe wydawane od 1912. Skierowane jest do środowiska naukowego, poświęcone pedagogice jako nauce i jako myśleniu o wychowaniu, a także refleksjom nad praktyką edukacyjną w wielu aspektach, w tym psychologicznym, socjologicznym, filozoficznym, historycznym i porównawczym. Jego misją było i jest udostępnianie miejsca dyskusjom nad pedagogiką i wychowaniem, spojrzeniu krytycznemu i nowatorskiemu oraz upowszechnianie w środowisku nauczycielskim osiągnięć pedagogicznych i rezultatów badań empirycznych.

Studia Edukacyjne - http://podstedu-czasopismo.home.amu.edu.pl/

Wydawcą jest UAM w Poznaniu. To interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities - ERIH (kategoria NAT).

Studia z Teorii Wychowania - http://sztw.chat.edu.pl/

Kwartalnik naukowy ukazujący się pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Periodyk ukazuje się od 2010 roku.

Szkoła Specjalna - https://e-szkolaspecjalna.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Czasopismo stworzone przez Marię Grzegorzewską wychodzi od 1924 roku. Jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Wychowanie w Rodzinie - http://www.wwr.uni.wroc.pl/

Czasopismo jest poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Wydawcą jest Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.