Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Usługi

Biblioteka Uczelniana realizuje następujące usługi:

 • udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu,
 • Wypożyczanie Międzybiblioteczne - ACADEMICA,
 • usługi informacyjne,
 • szkolenia użytkowników,
 • sprzedaż wydawnictw Uczelni.

Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są:

 • na miejscu w STREFIE WOLNEGO DOSTĘPU - zbiory oznaczone ZIELONYM PASKIEM.  Zasady korzystania zobacz tutaj...
 • na zewnątrz sTREFIE WOLNEGO DOSTĘPU - Wypożyczalnia. Zasady korzystania zobacz tutaj...
 • przez Internet. Zasady korzystania z e-źródeł zobacz tutaj...

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

W STREFIE WOLNEGO DOSTEPU znajduje się stanowisko udostępniania Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA. Więcej o zasadach korzystania z ACADEMIKI  zobacz tutaj...
Nauczyciele akademiccy oraz studenci ANS piszący pracę dyplomową mogą też zamówić sprowadzenie tradycyjnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w żadnej z leszczyńskich bibliotek. Zamówienie należy złożyć w HOLU na formularzu (do pobrania na dole tej strony). Zamówienie studenta musi być zatwierdzone przez dyrektora Instytutu.

Sprowadzone materiały udostępniane są wyłącznie na miejscu w STREFIE WOLNEGO DOSTEPU.

W przypadku sprowadzenia kopii koszt pokrywa zamawiający.

Usługi informacyjne i szkoleniowe

Usługi informacyjne i szkoleniowe:

 • udzielamy odpowiedzi na pytania o fakty, dane adresowe, biograficzne, daty itp. związane głównie z organizacją nauki, szkolnictwa wyższego, badań naukowych,
 • lokalizujemy poszukiwane przez czytelników materiały w bibliotekach krajowych i zagranicznych,
 • udzielamy wszechstronnej pomocy w korzystaniu z bibliografii, informatorów, baz danych, zasobów Internetu,
 • sporządzamy tematyczne zestawienia bibliograficzne,
 • sprowadzamy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wydawnictwa lub odbitki kserograficzne z innych bibliotek krajowych,
 • prowadzimy szkolenia dla różnych grup użytkowników w zakresie przeszukiwania baz danych oraz zasobów Internetu,
 • obsługujemy wycieczki zainteresowane działalnością Biblioteki Uczelnianej,
 • Sprzedaż wydawnictw prowadzona jest w holu budynku Biblioteki oraz wysyłkowo. Zasady składania zamówień i listę publikacji zobacz tutaj...
Pliki do pobrania