Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Wychowanie fizyczne i sport

Bazy licencjonowane dostępne w BU

Academic Search Ultimate (EBSCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

Health Source - Consumer Edition (baza licencjonowana EBSCO) - http://search.ebscohost.com

Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

IBUK Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

MEDLINE (baza licencjonowana EBSCO) -  http://search.ebscohost.comhttp://search.ebscohost.com

Baza opracowywana w National Library of Medicine w USA jest największą na świecie bibliograficzną bazą danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, stanowi podstawowe źródło naukowej informacji medycznej. Zawiera ponad 21 milionów rekordów bibliograficznych z ponad 5 tysięcy czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i 80 innych krajach.  Baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i możliwości rozwijania terminów w celu wyszukiwania rekordów z ponad 4 800 czasopism biomedycznych.

Bazy darmowe

Baza Komputerowa SPORT – AWF w Poznaniu - http://klio.awf.poznan.pl/bib/index

Bibliografia zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu. Opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk  pokrewnych.                                                                                                                      Zakres tematyczny - sport, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka i rekreacja.   Zakres chronologiczny: 1990 – 2017.

Bibliografia Zawartości Czasopism AWF we Wrocławiu - http://aleph.awf.wroc.pl/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=AFW03

Tematyka: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, medycyna, biomechanika, fizjologia, rehabilitacja, fizjoterapia, higiena, promocja zdrowia, psychologia, pedagogika, socjologia, nauki ekonomiczne. Zakres chronologiczny: od 1991 r.

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu  AWF w Warszawie -  http://strony.awf.edu.pl/expertus/biblio/

Baza opracowywana przez Bibliotekę Główną Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sprawność fizyczna, trening, nauczanie.  Zakres chronologiczny: od 1985 r.

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK - http://www.cotg.pttk.pl/katalog/krakow.php

Wersja elektroniczna katalogu Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK dostępna przez internet. Obecnie znajduje się w niej prawie 20000 tytułów co stanowi ok. 76% księgozbioru Biblioteki.

Medycyna.pzwl.pl - http://medycyna.pzwl.pl/

Portal Medycyna.pzwl.pl chce dostarczać lekarzom i innym pracownikom opieki medycznej, studentom oraz wykładowcom najaktualniejszej wiedzy medycznej. Portal informuje o najnowszych wydarzeniach z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, prezentuje publikacje wydawnictwa PZWL, udostępnia bezpłatnie wybrane artykuły.

Ministerstwo Sportu - https://www.gov.pl/web/sport  

OpenStax - https://openstax.pl/podreczniki

Baza zawiera podręczniki akademickie dostepne jako otwarte zasoby edukacyjne. Korzystać może z nich każdy, bez opłat i konieczności logowania się. Książki OpenStax zostały wydane na otwartej licencji CC BY 4.0, która umożliwia darmowe pobieranie, kopiowanie oraz modyfikowanie kopii. W puli kilkunastu wydanych podręczników są dwie publikacje w języku polskim: Psychologia oraz Fizyka dla szkół wyższych T.1-3.

PubMed - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu medycyny i nauk biologicznych. Zapewnia dostęp do artykułów znajdujących się w bazie Medline. Zamieszcza łącza do strony wydawcy czasopisma w którym ukazał się artykuł. Posiada dostęp do PubMed Central, gdzie możliwy jest dostęp do całości artykułu.

Szkolny Związek Sportowy - http://www.szs.pl/

Wychowaniefizyczne.pl - http://www.wychowaniefizyczne.pl/

Portal dla nauczycieli i trenerów zawiera informacje dotyczące rozwoju zawodowego, pracy nauczyciela, pomoce dydaktyczne, scenariusze, plany pracy, artykuły naukowe.

 

Czasopisma naukowe

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Zeszyty Naukowe – http://zn.wsbip.edu.pl

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health  - http://afiz-pah.pl/

Czasopismo  Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie  poświęcone nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji, a także związanym z nimi zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, ekologicznym i zarządzania.

Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku - http://arlrw.usz.edu.pl/

Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences (JKES) -  https://e-antropomotoryka.pl/

Archives of Budo - http://archbudo.com/

Czasopismo recenzowane w języku angielskim publikujące artykuły z różnych dziedzin nauk o sporcie związanych is an international peer reviewed journal publishing articles on various aspects of the sports sciences covering education and research in martial arts and combat sports, and related areas like biomechanics, kinesiology, medicine, psychology, sociology, technologies of sports equipment, research in training, selection, performance, survival, and other interdisciplinary perspectives.

Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports - http://smaes.archbudo.com/

Baltic Journal of Health and Physical Activity - http://www.balticsportscience.com/

Biology of Sport  - https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78

Biomedical Human Kinetics - https://content.sciendo.com/view/journals/bhk/bhk-overview.xml

Central European Journal of Sport Sciences and Medicine(CEJSSM) - https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/

European Journal of Physical & Health Education - http://www.awf.gda.pl/index.php?id=580

Forum Trenera - https://forumtrenera.com/

Health Promotion & Physical Activity (Health Promot Phys Act) - https://hppajournal.pl/

Human Movement - https://www.termedia.pl/Journal/Human_Movement-129

IRONS. Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - https://ironsjournal.org/

 Journal of Combat Sports and Martial Arts (JCSMA) - https://medsport.pl/czasopisma/biezacy-numer-journal-of-combat/

Journal of Education, Health and Sport  - https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/index

The Journal of Human Kinetics  - http://www.johk.pl/http://www.johk.pl/

Journal of Physical Education & Health - https://jpeh.po.opole.pl/

Lex Sportiva - https://www.law.umk.pl/student/studenckie-czasopisma-naukowe/lex-sportiva/

Lider. Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna - http://www.lider.szs.pl/

Life and Movement - http://www.krsir.pl/nasze-publikacje/life-and-movement

Magazyn Trenera - http://www.magazyntrenera.pl

Medicina Sportivia - http://www.medicinasportiva.pl/new/index.php?path=aktualnosci

Medicina Sportivia Practica - http://www.medicinasportiva.pl/new/index.php?path=aktualnosci/medicina/5_2004

Medycyna Sportowa - https://medycynasportowa.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Pedagogy and Psychology of Sport - https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPS

Physical Activity Review  - http://www.physactiv.eu/

Physical Culture and Sport. Studies and Research - https://content.sciendo.com/view/journals/pcssr/pcssr-overview.xml

Physiotherapy and Health Activity - http://www.ptha.eu/

Polish Journal of Health and Fitness (PJHF)  - http://www.pjhf.wsbip.edu.pl/

The Polish Journal of Sport and Tourism - https://pjst.awf-bp.edu.pl/

Polska Piłka - https://www.pzpn.pl/federacja/wydawnictwa/polska-pilka

Quality in Sport - https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/QS/index

Rocznik Naukowy AWFiS - http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661

Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu - https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/5336

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku  - http://wswfit.com.pl/s,roczniki_naukowe,67.html

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - http://rozprawynaukowe.pl/

Ruch - https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/218676

Sędzia - http://www.pzpn.pl/federacja/wydawnictwa/sedzia

Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe - https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/index

Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu - https://studia-periegetica.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Studies in Sport Humanities - https://sporthumanities.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Trends in Sport Sciences (TSS)  - http://tss.awf.poznan.pl/

Trener - https://www.pzpn.pl/federacja/wydawnictwa/trener

Wychowanie Fizyczne. Organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej oraz Polskiego Związku Sokolego i innych zrzeszeń - https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/29040

Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska - https://wychowanie-fizyczne.pl/strona/o-magazynie

Wychowanie Fizyczne i Sport  - http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/czasopisma/wychowanie-fizyczne-i-sport

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne - https://www.wychowaniefiz.pl/

Zdrowie – Kultura Fizyczna – Edukacja. Perspektywa Społeczna i Humanistyczna - http://www.awf.gda.pl/index.php?id=580

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej - https://pbc.gda.pl/publication/30895