Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Ekonomia

Bazy licencjonowane dostępne w BU

Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

Business Source Ultimate (EBSCO) - http://search.ebscohost.com

Najobszerniejsza pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu oferuje bogactwo recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie

IBUK Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

 Regional Business News (EBSCO) - http://search.ebscohost.com

Zawiera pełne teksty ponad 100 regionalnych publikacji amerykańskich i kanadyjskich z zakresu biznesu. Zawartość bazy zapewniają wiodące wydawnictwa wiadomości biznesowych, np.: ​The Washington Post, PR Newswire US. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe. Publikacje pełnotekstowe sięgają 1990 roku.

 Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.

 

Bazy darmowe

Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl

Największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej kraju. Gromadzi, systematycznie uzupełnia i aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego.

Bank Światowy - Polska - https://www.worldbank.org/pl/country/poland

Witryna Banku Światowego poświęcona Polsce.

Bankier.pl - https://www.bankier.pl

Portal finansowy - można tu znaleźć wyniki notowań giełdowych, informacje o kredytach, funduszach, lokatach. Kompletne i wyczerpujące informacje z dziedziny finansów.

BazEkon -  https://bazekon.uek.krakow.pl

To bibliograficzno-abstraktowa baza danych z zakresu ekonomii i gospodarki, opracowywana i aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z  polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Baza jest częściowo pełnotekstowa. Dostęp do pełnego tekstu niektórych artykułów, zgodnie z umowami między wydawnictwami i/lub autorami, może zostać ograniczony zarówno terytorialnie, jak i czasowo.

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/


Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

BiznesInsider -  https://businessinsider.com.pl

Serwis ekonomiczny.

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych -  https://case-research.eu/pl

Jest prywatną, niekomercyjną i niezależną fundacją naukową, której misją jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych.CASE zostało założone w 1991 r. w Warszawie i dziś jest czołowym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej oraz instytucją rozpoznawalną na świecie. CASE prowadzi badania w zakresie kształtowania polityk i pomocy badawczo-rozwojowej w obszarach: 1) polityka fiskalna, monetarna i finansowa 2) polityki zrównoważonego rozwoju 3) handel, produktywność i innowacje. 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy (GUS) - http://swaid.stat.gov.pl

Stanowią nowoczesną platformę umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej. Dziedzinowe Bazy Wiedzy podzielone są na cztery grupy: Statystyka Wielodziedzinowa, Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko.

E-gospodarka.pl -   http://www.egospodarka.pl

Serwis o charakterze pomocniczym dla prowadzących firmę.

 EUR-Lex – https://eur-lex.europa.eu

Internetowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych gromadząca akty prawne Unii Europejskiej, umożliwiająca bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej. Zawiera pełne wersje tekstowe Dziennika Urzędowego UE, teksty przepisów całego prawa wtórnego, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu oraz projekty aktów prawnych. Bazą EUR-Lex zarządza Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

EUROSTAT - https://ec.europa.eu/eurostat

Serwis tworzony przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. Zawiera informacje na temat różnych aspektów życia gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej: dane statystyczne, raporty i opracowania. Baza zawiera publikacje i dane prezentowane są w języku angielskim, francuskim lub niemieckim; pochodzące od decydentów UE, państw członkowskich, władz lokalnych oraz od środowisk biznesowych. Serwis jest udostępniany przez wydawcę bezpłatnie.

Forum Obywatelskiego Rozwoju -  https://for.org.pl

To portal ekonomiczny, którego twórcą jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Została ona założona w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza. W portalu można znaleźć autorskie analizy z większości obszarów polityki gospodarczej i prawa w Polsce, a także analizy trendów i publikacje światowe.

The Global Economy - https://www.theglobaleconomy.com/

serwis udostepnia dane ekonomiczne z calego świata na ptrzeby badaczy, przedsiebiorcow, studentów. 

IMF Data - https://www.imf.org

Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikuje tutaj dane dotyczące  wzrostu PKB, inflacji, bezrobocia, sald płatności, eksportu, importu, długu zewnętrznego, przepływów kapitałowych, cen towarów itp. Baza zawiera raporty światowej prognozy gospodarczej, wśród dostępnych serii znajdują się między innymi: World Economic Outlook, International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics oraz Government Finance Statistics.

Internetowy System Aktów Prawnych -  http://isap.sejm.gov.pl

Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy - https://www.imf.org

IMF jest organizacją międzynarodową zrzeszającą 148 krajów członkowskich. Został założony w celu promocji międzynarodowej współpracy walutowej, stabilizacji wymiany monetarnej i uporządkowania umów ekonomicznych oraz wspierania wzrostu gospodarczego i zwiększenia poziomu zatrudnienia.

NBP Narodowy Bank Polski - http://www.nbp.pl

Witryna Narodowego Banku Polskiego zawierająca podstawowe informacje o działalności NBP, listę central banków krajowych (bez banków spółdzielczych) i oddziałów banków zagranicznych działających w Polsce, akty prawne, statystyki publikacje NBP (PDF).

Money.pl - https://www.money.pl

Portal dotyczący spraw finansowych, ekonomii i gospodarki, opinie ekspertów na bieżące tematy, ustawy.

NOBLIŚCI - https://bazybg.uek.krakow.pl/nobel

Baza oparta jest w całości o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarówno drukowane jak i elektroniczne. Znaleźć w niej można publikacje autorstwa laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, jak również publikacje im poświęcone. Baza zawiera źródła wielojęzyczne.

Open Knowledge Repository - https://openknowledge.worldbank.org

(OKR) to oficjalne repozytorium Banku Światowego działające na zasadzie Open Access. Zawiera tysiące publikacji, na które składają się między innymi: raporty roczne i niezależne opracowania, książki,czasopisma, wydawnictwa seryjne, Working Papers, raporty ekonomiczne i sektorowe oraz inne wartościowe publikacje.

OpenStax - https://openstax.pl/podreczniki

Baza zawiera podręczniki akademickie dostępne jako otwarte zasoby edukacyjne. Korzystać może z nich każdy, bez opłat i konieczności logowania się. Książki OpenStax zostały wydane na otwartej licencji CC BY 4.0, która umożliwia darmowe pobieranie, kopiowanie oraz modyfikowanie kopii. W puli kilkunastu wydanych podręczników są dwie publikacje w języku polskim: Psychologia oraz Fizyka dla szkół wyższych T.1-3 oraz w jęz. angielskim m.in. z zakresu ekonomii.

Polski Instytut Ekonomiczny - http://pie.net.pl

Portal ekonomiczny Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Instytut jest placówką naukowo-badawczą i konsultacyjną, z dużym doświadczeniem w badaniu procesów i zjawisk rynkowych oraz projekcji zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939 -  https://bazybg.uek.krakow.pl/bibliografia

Retrospektywna bibliografia ekonomicznego piśmiennictwa polskiego do wybuchu II wojny światowej. Baza rejestruje wydane w języku polskim zarówno w kraju, jak i zagranicą wszystkie typy dokumentów (książki, artykuły, materiały konferencyjne, archiwalia) reprezentujące literaturę ekonomiczną.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - http://www.pte.pl

Portal ekonomiczny PTE. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków.

Portal Edukacji Ekonomicznej NBP - https://www.nbportal.pl

Jest to ekonomiczna platforma edukacyjna, która powstała z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego w 2004 roku. Upowszechnia wiedzę o gospodarce, przekazuje informacje na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków. Oferta edukacyjna NBPortal.pl jest projektowana i budowana głównie z myślą o potrzebach i oczekiwaniach młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, studentów oraz nauczycieli.

Portal Funduszy Europejskich -  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacje o funduszach z UE.

Publikacje Biura Analiz Sejmowych - https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/publikacjeBAS.xsp

Można tutaj znaleźć rzetelne informacje z zakresu polityki społecznej, gospodarczej i międzynarodowej.

Prawo.pl -  https://www.prawo.pl

To otwarty serwis informacyjny, zawierający codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowo - administracyjnej, zdrowotnej, oświatowej  czy regulacji dotyczących prowadzenia firm. Zawiera aktualności dotyczące wymiaru sprawiedliwości, legislacji, bieżących problemów prawnych, a także opinie, komentarze, wywiady, najnowsze orzeczenia i interpretacje czy odpowiedzi na pytania. Zawiera aktualizowaną bazę aktów prawnych, np. z zakresu podatków, prawa w biznesie.

Portal Naukowy GUS - https://nauka.stat.gov.pl

To odrębna witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego poświęcona czasopismom i monografiom naukowym, których wydawcą lub współwydawcą jest GUS.

Repozytorium Open Access RePEc - http://repec.org

RePEc (Research Papers in Economics) repozytorium z nauk ekonomicznych prowadzone przez The University of Manchester, Wielka Brytania I EconWPA Washington University, Stany Zjednoczone.

TheGlobalEconomy - https://www.theglobaleconomy.com

Dostarcza informacje badaczom, naukowcom, inwestorom i przedsiębiorcom, którzy potrzebują wiarygodnych danych ekonomicznych na temat gospodarek poszczególnych krajów. W bazie znajdziemy aktualne dane dotyczące PKB, inflacji, kredytów, stóp procentowych, zatrudnienia i wielu innych wskaźników w różnych krajach. Dane są dodawane do strony internetowej, gdy tylko zostaną opublikowane przez właściwe urzędy krajowe.

World DataBank - https://comtrade.un.org/

Platforma  zawiera kilkadziesiąt baz prezentujących dane statystyczne zebrane i opracowane przez Bank Światowy. Wszystkie bazy mają ujednolicony interfejs, wymagający określenia krajów (do wyboru z całego świata), wskaźników (do wyboru spośród kilku tysięcy) i lat dla których są szukane dane. Największą i najbardziej popularną spośród baz jest World Development Indicators (WDI), która zawiera dane na temat kondycji i rozwoju państw w różnych aspektach, ujęte w ponad 1300 wskaźników. Pozostałe bazy skupiają się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak na przykład edukacja, zadłużenie, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, płeć, zdrowie czy ubóstwo. Pełna lista baz znajduje się w zakładce Databases.

 

Czasopisma naukowe

Wybrane czasopisma elektroniczne z dziedziny ekonomii

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia - kwartalnik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Argumenta Oeconomica -  półrocznik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Bank i Kredyt -  czasopismo online

Bezpieczny Bank - czasopismo online

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - biuletyn PTE

Central and Eastern European Journal of Management and Economics - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Collegium of Economic Analysis Working Papers - Szkoła Główna Handlowe w Warszawie

Contemporary Economics -  kwartalnik naukowy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu -  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Economics and Environment -  czasopismo wydawane od 1992 r. , wcześniej jako Ekonomia i Środowisko

Ekonometria - kwartalnik, Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu

Ekonomia XXI wieku - kwartalnik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ekonomia i Prawo - kwartalnik, Uniwerytet Mikołaja Kopernika

Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia -  rocznik, SGH Warszawa

Ekonomia Międzynarodowa -  kwartalnik, Uniwersytet Łódzki

Ekonomia. Rynek-Gospodarka-Społeczeństwo - kwartalnik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Ekonomia - Wroclaw Economic Review - kwartalnik wydawany przez Uniwersytet Wrocławski

Ekonomiczne Problemy Usług -  kwartalnik Uniwersytetu Szczecińskiego

Ekonomista - dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Europa Regionum - kwartalnik, Uniwersytet Szczeciński

Gospodarka i Finanse - rocznik Staropolskiej szkoły Wyższej w Kielcach

Gospodarka Narodowa - czasopismo online

Handel Wewnętrzny - dwumiesięcznik Polskiego Instytutu Ekonomicznego

International Business and Global Economy - rocznik, Uniwersytet Gdański

Kontrola Państwowa -   czasopismo online Najwyższej Izby Kontroli

Krakowskie Studia Międzynarodowe -  czasopismo online Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  -  kwartalnik  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie -  czasopismo online

Listy Ekonomiczne -  półrocznik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

INFOS -  biuletyn Biura Analiz Sejmowych z krótkimi publikacjami informacyjno-analitycznymi, dotyczącymi ważnych zagadnień z obszaru polityki, gospodarki i społeczeństwa

Management Forum - kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miesięcznik Makroekonomiczny -  czasopismo online wydawane przez Polski Instytut Ekonomiczny - publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. 

Myśl Ekonomiczna i Polityczna - kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego

Optimum. Studia Ekonomiczne -  czasopismo naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Przedsiębiorczość i Zarządzanie - periodyk naukowy Społecznej Akademii Nauk

Przegląd Statystyczny -  czasopismo online GUS

Research Papers in Economics and Finance -  kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny - czasopismo online

Statistics in Transition new series -  czasopismo online

TSL Biznes -  czasopismo online

Tygodnik Gospodarczy -  czasopismo online Polskiego Instytutu Ekonomicznego, poruszającego tematykę najważniejszych wydarzeń ze świata polskiej i europejskiej gospodarki

Wiadomości Statystyczne - miesięcznik, w którym zamieszczane są artykuły poświęcone statystyce i naukom pokrewnym, 

Współczesne Problemy Ekonomiczne -  półrocznik, Uniwersytet Szczeciński

Zarządzanie i Finanse -  kwartalnik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzanie Publiczne -   czasopismo online  wydawane przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

Zeszyty Naukowe WSEI -czasopismo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki

 

ZOBACZ TEŻ

DOAJ | Directory of Open Access Journals - portal zawierający informacje o recenzowanych, naukowych czasopismach elektronicznych, publikowanych w wolnym dostępie. W serwisie można znaleźć czasopisma i artykuły z obszaru większości dyscyplin akademickich.