Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Logistyka

 

Bazy licencjonowane dostępne w BU

Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

Business Source Ultimate (EBSCO) - http://search.ebscohost.com

Najobszerniejsza pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu oferuje bogactwo recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie

IBUK Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

 LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

 Regional Business News (EBSCO) - http://search.ebscohost.com

Zawiera pełne teksty ponad 100 regionalnych publikacji amerykańskich i kanadyjskich z zakresu biznesu. Zawartość bazy zapewniają wiodące wydawnictwa wiadomości biznesowych, np.: ​The Washington Post, PR Newswire US. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe. Publikacje pełnotekstowe sięgają 1990 roku.

 Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.

Bazy darmowe

Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl

Największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej kraju. Gromadzi, systematycznie uzupełnia i aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego.

BazEkon -  https://bazekon.uek.krakow.pl

To bibliograficzno-abstraktowa baza danych z zakresu ekonomii i gospodarki, opracowywana i aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z  polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Baza jest częściowo pełnotekstowa. Dostęp do pełnego tekstu niektórych artykułów, zgodnie z umowami między wydawnictwami i/lub autorami, może zostać ograniczony zarówno terytorialnie, jak i czasowo.

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

BiznesInsider -  https://businessinsider.com.pl

Serwis ekonomiczny.

Dziedzinowe Bazy Wiedzy (GUS) - http://swaid.stat.gov.pl

Stanowią nowoczesną platformę umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej. Dziedzinowe Bazy Wiedzy podzielone są na cztery grupy: Statystyka Wielodziedzinowa, Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko.

e-logistyka - https://e-logistyka.pl/

potal internetowy z informacjami o logistyce, transporcie, magazynowaniu. Wiadomości, raporty i analizy z branży TSL. Wydarzenia branżowe, realcje z konferencji i imprez.

log4 - https://log4.pl/

 interaktywny portal wymiany informacji z obszaru usług gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej, miejsce, gdzie branżowi dostawcy prezentują swoje oferty, a specjaliści dzielą się profesjonalna wiedzą.

logistyczny.com - https://www.logistyczny.com/

portal internetowy z zakresu logistyki, transportu, magazynowana, łańcuchów dostaw, dystrybucji.

LogistykawPolsce.pl - http://www.logistykawpolsce.pl/

portal internetowy z zakresu logistyki, transportu, magazynowania.

Media Logistyka - https://www.logistyka.net.pl/

portal internetowy, czasopismo, podcasty, szkolenia

Czasopisma

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiskahttp://awmep.org/?journal=ago&page=issue&op=archive

czasopismo naukowe związane z tematyką szeroko pojętej gospodarki odpadami i wybranych zagadnień ochrony środowiska. Czasopismo jest redagowane przez komitet redakcyjny oraz komitet naukowy złożony ze znanych i uznanych autorytetów z dziedziny gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz energetyki i techniki cieplnej.

Bezpieczny Magazyn - https://log4.pl/publikacje/bezpieczny-magazyn

Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego - https://www.its.waw.pl/8314,pl,Biuletyn-Informacyjny-ITS.html

Dwumiesięcznik prezentujący artykuły problemowe (o charakterze popularyzatorskim), analizy dokumentacyjne z wybranych artykułów obcojęzycznych zamieszczonych w fachowej prasie zagranicznej (dostępnej w Bibliotece ITS), omówienia wybranych dziedzin działalności Instytutu, przegląd wydawnictw krajowych.

Ekonomika i Organizacja Logistyki - http://eiol.wne.sggw.pl/publikacje/

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

EMIL - https://emillog4.pl/

elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej portalu log4.pl

Logistyczne Marki - https://log4.pl/publikacje/logistyczne-marki

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - https://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/WUT-Journal-of-Transportation-Engineering/Zeszyty

Problemy Kolejnictwa - https://atena.ikolej.pl/pl/archiwum

Tematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie porusza szeroko rozumiane problemy techniczne i ekonomiczne transportu szynowego. W szczególności obejmuje zagadnienia budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz szynowego transportu miejskiego, technologii przewozów pasażerów i ładunków, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych, interoperacyjności transportu kolejowego, bezpieczeństwa publicznego i technicznego w transporcie szynowym, analiz ekonomicznych w transporcie szynowym, modelowania systemów i procesów transportu szynowego, oddziaływania na środowisko naturalne oraz dostępu do transportu szynowego dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka - http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/issue/archive

the journal publishes numerous articles on logistics and transport economics, in which research results covering issues of various branches of transport are presented and analyzed

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki - http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6595