Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Mechanika i budowa maszyn / Mechatronika

Bazy licencjonowane dostępne w BU


Academic Search Ultimate ( EBESCO) - http://search.ebscohost.com

zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

IBUK-Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Akademia Optimum - Serwis Informacji Prawnej -https://borg.wolterskluwer.pl/

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. LEX Akademia Optimum obejmuje: bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe; pomniki prawa; glosy; omówienie orzeczeń (prawo europejskie); linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań; komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Prawa Pracy; monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego; kadry; księgowość; Navigator Postępowanie Administracyjne; Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail. System jest dostępny bez logowania tylko z komputerów, które są podłączone do sieci PWSZ (kablowo, przez Wi-Fi oraz po VPN i przez serwer Proxy).

Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl

udostępniania informacje w postaci opracowań, referatów i innych publikacji przekazanych nieodpłatnie przez ich Autorów i udostępnianych także nieodpłatnie całemu środowisku inżynierskiemu w formie elektronicznej w formacie pdf, poprzez internet. 

Bazy darmowe

BASPAW – http://biblioteka.instytutu.spawalnictwa.pl/strona-cms/baza-bibliograficzna

Baza bibliograficzna tworzona w Instytucie Spawalnictwa specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

BazTech -  http://baztech.icm.edu.pl/

bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań, obecnie 62% stanowią czasopisma pełnotekstowe.

BazTol - http://baztol.library.put.poznan

dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami technicznymi. Baza rejestruje wiele typów zasobów internetowych m.in. bazy danych, dane statystyczne, czasopisma i książki, blogi, słowniki, witryny internetowe. Serwis jest miejscem startowym, ułatwiającym szybki i łatwy dostęp do rozproszonych zasobów sieciowych z zakresu nauk technicznych o odpowiedniej jakości.

Biblioteka Nauki - https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Biblioteki cyfrowe politechnik:

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Gdańskiej - https://pbc.gda.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej - http://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra/pubindex?startstr=K&dirids=6

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej- http://www.bc.pollub.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej - http://cybra.lodz.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej - https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej -https://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej - https://www.dbc.wroc.pl/dlibra

IntechOpen - https://www.intechopen.com/

pełnotekstowa baza czasopism i książek z nauk technicznych  publikowanych w modelu Open Access

OSTI.GOV - www.osti.gov

is the primary search tool for DOE science, technology, and engineering research and development results and the organizational hub for information about the DOE Office of Scientific and Technical Information. 

Portal Urzędu Patentowego RP -  https://uprp.gov.pl/pl

zawiera informacje o przedmiocie ochrony patentowej, publikacje UP, aktualności,e-wyszukiwarkę patentów, e-rejestry oraz linki do baz miedzynarodowych.

Wirtualna Biblioteka Inżyniera - http://www.wbi.budmedia.pl/

Udostępniania nieodpłatnie opracowania, referaty i inne publikacje przekazane nieodpłatnie przez ich Autorów całemu środowisku inżynierskiemu w formie elektronicznej. Gromadzi głównie publikacje z zakresu budownictwa - od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa

 

 Czasopisma

Acta Mechanica et Automatica - http//www.actawm.pb.edu.pl/

Advanced Sciece - https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21983844

APSIPA Transactions on Signal and Information Processing - https://www.cambridge.org/core/journals/apsipa-transactions-on-signal-and-information-processing

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences - http://journals.pan.pl/dlibra/journal/119067

Czasopismo Techniczne -  https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/

Frontiers in Robotic and AI - https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai#

Główny Mechanik - https://glowny-mechanik.pl/

Journal of Machine Construction and Maintenance - http://www.jmcm.itee.radom.pl/index.php/pl/

Mechanik - http://www.mechanik.media.pl/archiwum.html

Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe - http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html

Materials Science-Poland - https://content.sciendo.com/view/journals/msp/msp-overview.xml?tab_body=container-toc

Paladyn. Journal of Behavioral Robotics - https://www.degruyter.com/view/journals/pjbr/pjbr-overview.xml

Sensors - https://www.mdpi.com/journal/sensors

Studia Geotechnica et Mechanica - http://www.sgem.pwr.edu.pl/

Vehicles - https://www.mdpi.com/journal/vehicles

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika - https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/mechanika