PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Antyplagiat

Prace dyplomowe do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym należy przesłać mailem - każdy Instytut wysyła na dedykowany adres!

➡pd-ils@pwsz.edu.pl - Instytut Lingwistyki Stosowanej
➡pd-igzp@pwsz.edu.pl - Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią
➡pd-izkf@pwsz.edu.pl - Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
➡pd-ipo@pwsz.edu.pl - Instytut Politechniczny
➡pd-ipe@pwsz.edu.pl - Instytut Pedagogiczny

Przypominamy, że praca dyplomowa powinna mieścić się w pliku w formacie pdf, doc, docx, rtf, txt, odt o wielkości do 15 MB, jeżeli praca mieści się w kilku plkiach ich łączna objętość nie może przekraczać 60 MB. Nie trzeba załączać do badania szkiców, zapisów nutowych, plików tabelarycznych.

Obowiązkowo należy podać dane: imię i nazwisko autora pracy, nr albumu, Instytut, kierunek i tryb studiów, tytuł pracy, promotor.

RAPORT Z BADANIA DOSTĘPNY JEST WYŁĄCZNIE DLA PROMOTORA