PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
14 października 2020

Nowa książka dr Marii Molickiej

Nowa książka dr Marii Molickiej
"Jak wychowywać dziecko? Próba odpowiedzi na odwieczne pytania" została wydana nakładem wydawnictwa Media Rodzina.

Z przyjemnością informujemy o tej publikacji, ktorej autorka dr Maria Molicka, od wielu lat jest związana z naszą Uczelnią.

Dr Maria Molicka jest dr. psychologii klinicznej dziecka, autorką wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz książek. Jako pierwsza w Polsce pisała o roli bajek terapeutycznych w budowaniu zasobów osobistych i w terapii.

Jej najnowsza książka to rodzaj poradnika dla rodziców i opiekunków dzieci, solidnie ugruntowanego na naukowych podstawach. 

Książka podzielona jest na trzy duże części:
- w pierwszej pisze o budowaniu relacji z dzieckiem i ogromnie ważnym aspekcie mowy;
- w drugiej porusza temat potrzeb psychicznych dziecka i ich zaspokajania;
- w trzeciej natomiast – o wychowywaniu w duchu partnerstwa i dialogu.

Autorka nie podaje gotowych recept, bo jak wielokrotnie podkreśla każde dziecko jest inne i metody wychowacze należy dostosowywać indywidualnie.  Zwraca uwagę wychowawcow na rozwój emocjonalny dziecka, rozwijanie u dziecka świadomości własnych uczuć , empatii i kreatywności. 

Gorąco polecamy!