PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
20 maja 2020

Antyplagiat - informacje dla studentów

Antyplagiat - informacje dla studentów
Studenci piszący prace dyplomowe mogą już przekazywać je w sposób zdalny do sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Prace dyplomowe do sprawdzenia w systtemie antyplagiatowym należy przesyłać na adres mailowy właściwy dla Instututu, w którym student będzie bronił pracę dyplomową:

pd-ils@pwsz.edu.pl   - Instytut Lingwistyki Stosowanej

pd-igzp@pwsz.edu.pl - Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią

pd-izkf@pwsz.edu.pl - Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej

pd-ipo@pwsz.edu.pl - Instytut Politechniczny

pd-ipe@pwsz.edu.pl - Instytut Pedagogiczny

Praca dyplomowa powinna mieścić się w pliku w formacie pdf, doc, docx, rtf, txt, odt o wielkości do 15 MB, jeżeli praca mieści się w kilku plkiach ich łączna objętość nie może przekraczać 60 MB. Nie trzeba załączać do badania szkiców, zapisów nutowych, plików tabelarycznych.

Obowiązkowo należy podać dane: imię i nazwisko autora pracy, nr albumu, Instytut, kierunek i tryb studiów, tytuł pracy, promotor.

Raport z badania pracy dyplomowej jest dostępny wyłącznie dla promotora.