Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Skład senatu

SKŁAD  SENATU AKADEMII  NAUK  STOSOWANYCH IM.  JANA  AMOSA  KOMEŃSKIEGO  W  LESZNIE

(kadencja 2020-2024  - stan 1.10.2022 r.)

 

Przewodniczący Senatu:

1. dr Janusz Poła, prof. ANS – Rektor – Przewodniczący Senatu

Członkowie Senatu:

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

2. dr Roman Kosmalski

3. dr Tomasz Kujaczyński

4. mgr inż. Wiesław Wilczkowiak  

5. dr Joanna Zator-Peljan

6. dr Ryszard Biberstajn  

7. dr Danuta Główka

8. dr Magdalena Konkiewicz

9. mgr Karolina Stróżycka  

10. dr Katarzyna Dworniczek

11. mgr Tomasz Dyrdół

12. dr Tomasz Hauza

13. dr inż. Jakub Bauman

14. dr inż. Grzegorz Feliczak

15. mgr inż. Sławomir Wolski

16. dr Małgorzata Bąk

17. mgr Małgorzata Cichy

18. dr Arleta Loga

19. vacat

20. vacat

21. vacat

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

22. mgr Karina Konieczna

23. mgr Honorata Mańka

24. mgr Anna Myrna

Przedstawiciele studentów

25. Katarzyna Jórdeczka

26. Dariusz Rudnicki

27. Andrzej Dubielak

28. Julia Kunikowska

29. Klaudia Pajzderska

30. vacat

 

Stali uczestnicy z głosem doradczym:

1. prof. dr hab. Maciej Pietrzak – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

2. dr Dorota Sipińska, prof. ANS – Prorektor ds. studentów

3. mgr inż. Damian Kędziora – Prorektor ds. kształcenia

4. mgr Andrzej Szwarczyński – Kanclerz

5. dr Przemysław Bartkiewicz, prof. ANS – Dyrektor Instytutu Gospodarki

6. dr Monika Kościelniak – Dyrektor Instytutu Pedagogicznego

7. dr hab. Krystyna Cieślik, prof. ANS – Dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej

8. dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska – Dyrektor Instytutu Politechnicznego

9. mgr inż. Anna Michalska – Z-ca Kanclerza, Kierownik Działu Kadr

10. mgr Hanna Szczygieł-Śliwińska – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej

11. prof. dr hab. inż. Grzegorz Szymański – Przewodniczący ZNP w ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

12. mgr Ewa Andrzejewska – Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”