Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kopiowanie

Zbiory Biblioteki Uczelnianej można wykorzystywać (w tym kopiować) z zachowaniem zasad prawa autorskiego.

Kopiowanie

Czytelnicy mogą kopiować wypożyczone lub udostępnione w bibliotece materiały biblioteczne na samoobsługowych kserografach, które znajdują się w holach biblioteki na parterze i na I piętrze.
Cena 1 kserokopii A4 wynosi 0,30 zł., a A3 (tylko na kserografie na I piętrze) 0,60 zł.

Wydruki

czytelnik może wydrukować potrzebne mu dokumenty w Strefie Wolnego Dostępu Koszt wydruku: strona A4 druk czarno-biały- 0,20 zł., dwustronny A4 czarno-biały - 0,30 zł (za kartkę), kolorowy A4 - 1,00 zł. kolorowy dwustronny A4 - 1,50 zł. (za kartkę)