PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Jan Amos Komeński

KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI

1592        przychodzi na świat w okolicach Uherskiego Brodu na Morawach,

1611        wstępuje na wyższą uczelnię w Herborn 

1613        studia na Uniwersytecie w Heidelbergu, pracuje jako nauczyciel w gimnazjum w Prerowie 

1616        zostaje ordynowany na księdza Jednoty Braci Czeskich 

1618        obejmuje kierownictwo zboru i szkoły w Fulneku 

1621        po klęsce powstania stanów czeskich przeciwko Ferdynandowi Habsburskiemu, ukrywa się przed prześladowaniami 

1623        pisze Labirynt świata i raj serca ( pierwsze wydanie ukazało się w Lesznie w 1631 r. po czesku) 

1625        wyjeżdża do Polski 

1627        pisze Centrum Securitatis, osiedla się w Lesznie 

1631        ukazuje się podręcznik Ianua linguarum reserata sive seminarium linguarum et scientiarum omnium  (Drzwi języków otworzone) w języku łacińskim, Jan Amos Komeński - popiersieniemieckim i polskim oraz jego uproszczona wersja Vestibulum 

1633        ukazuje się drukiem Szkoła macierzyńska ( w języku niemieckim) oraz podręcznik fizyki Physicae adlumen divinum reformata synopsis 

1637 (1638) zostaje rektorem gimnazjum w Lesznie

1637        publikuje w Anglii projekt dzieła Pansofia  (Wszechwiedza), będącego wielką syntezą nauk 

1641        przybywa do Londynu 

1642        wyjeżdża do Szwecji 

1642        osiedla się w Elblągu 

1648        ponownie zamieszkuje w Lesznie 

1650        obejmuje stanowiska rektora szkoły w Sárospatak na Węgrzech, pracuje nad podręcznikiem ilustrowanym Orbis sensualium pictus (Świat w obrazach 

1654        wraca do Leszna 

1655        podczas „potopu szwedzkiego” opowiada się po stronie Gustawa Adolfa i ogłasza pochwałę na jego cześć – Panegyricus pro Carolo Gustavo 

1656        ucieka z Leszna, zniszczonego w odwecie za udziela nie poparcia Szwedom i osiedla się w Amsterdamie 

1657        wydanie zbioru najważniejszych prac dydaktycznych Didactica opera omnia (Dzieła wszystkie ) m.in. Wielka dydaktyka

1658        pierwsze wydanie Świata w obrazach 

1666        ukazują się drukiem dwie części dzieła De rerum humanaeum emendiatore 

1668        wydaje Unum necessarium (Jedyne konieczne) 

1670        umiera w Amsterdamie, spoczywa w Naarden

Pliki do pobrania