PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
13 stycznia 2021

Polecamy nową publikację Wydawnictwa PWSZ

Polecamy nową publikację Wydawnictwa PWSZ
"Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu" autorstwa prof. Macieja Pietrzaka - prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, a także jednego z głównych specjalistów z zakresu ekologii krajobrazu.

 

W 2010 roku ukazała się na rynku wydawniczym książka "Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu" autorstwa prof. dr. hab. Macieja Pietrzaka, której nakład dość szybko się wyczerpał. Oznacza to, że autor trafnie zdiagnozował potrzebę napisania takiego podręcznika, który wypełniłby lukę w polskiej i po części światowej literaturze dotyczącej ekologii krajobrazu. Koncepcja podręcznika sprowadza się do tego, by w miarę możliwości zebrać w całość wszelkie rozproszone dotąd badania i ustalenia naukowe zarówno badaczy polskich, jak i reprezentujących inne nacje. Wznawiana publikacja będzie miała dwie części (druga jest w przygotowaniu). Część pierwsza nosi tytuł Krajobraz i obejmuje takie zagadnienia badawcze, jak: historyczny rozwój ekologii krajobrazu, przegląd ważniejszych podręczników i kompendiów metodycznych z tego obszaru wiedzy, omówienie teoretyczno-metodologicznych podstaw nauki o krajobrazie, wskazanie kierunków i teorii badawczych w jej obrębie. Koncepcja edytorska podręcznika przynosi interesujący rozkład materiału tekstowego i ilustracyjnego, gdzie zasadnicza treść zbiega do środka książki, a definicje i przypisy pojawiają się na szerokich marginesach zewnętrznych. Młodym adeptom ekologii krajobrazu, którym dedykuje swój podręcznik prof. Pietrzak, z pewnością pomoże w dalszym zgłębianiu tematu obszerna bibliografia, która liczy 356 pozycji. Autor Podstaw i zastosowań ekologii krajobrazu jest prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, a także jednym z głównych przedstawicieli tej dyscypliny naukowej, która właśnie wzbogaciła się o wzmiankowany podręcznik.

Książka jest do nabycia w holu biblioteki (cena: 40 zł -wpłata na konto PWSZ) oraz już wkrótce będzie dostępna w zbiorach biblioteki.

Polecamy!