PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
27 września 2019

Pilotażowy program publikowania otwartego ELSEVIER

Pilotażowy program publikowania otwartego ELSEVIER

Został uruchomiony program publikowania otwartego w wybranych czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach objętych licencją, w tym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

Program ma dwie części:

Program A: Darmowa publikacja w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów.

Program B: Zniżka na publikację dodatkowych artykułów na koszt autora odpowiednio 30%, 20% i 10% w latach 2019-2021.

2 września został uruchomiony tylko program A, w ramach którego mogą być publikowane artykuły we wszystkich 1777 czasopismach z listy Elsevier na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Po wyczerpaniu puli 500 artykułów przed końcem roku 2019, program A zostanie wyłączony, a program B zostanie włączony na okres do końca roku.
Udział w programie B wymaga uzyskania zgody instytucji, przy której afiliowany jest autor, na pokrycie kosztów publikacji, po odliczeniu zniżki.

Szczegółowe informacje na stronie https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa